Krimpdorpen in een global village

1 mei 2012
Auteurs:
Gert-Jan Hospers
Stad en Regio en Radboud Universiteit
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2012
Kennis
krimpdorp
FOTO: LIMOWRECK
Ossenisse telt 400 inwoners, onder wie zo’n 50 kinderen en jongeren onder de 15 jaar. Ouders regelen samen het vervoer naar school en organiseren zelf allerlei jeugdactiviteiten.

Hebben dorpen in krimpregio’s toekomst? Jazeker, want niet het voorzieningenniveau, maar het woonklimaat en de sociale cohesie bepalen de leefbaarheid van een dorp. Wel moeten krimpdorpen regionaal denken en zowel fysiek als digitaal goed bereikbaar zijn.

Hospers - Krimpdorpen in een global village.pdf
Download dit document (401.17 KB)