geografie mei 2012

Lebensraum voor Nederland na capitulatie | Klimaatverandering bedreigt bordeauxwijn | New York: The City That Never Sleeps | Krimpdorpen
in een global village | Bronnen van de Donau | Maankwartier Heerlen | Mysteries in de klas

Kennis

Naoorlogse vergelding: Verpauperen, emigreren of... annexeren

Na de bevrijding circuleerden er wilde plannen om een deel van Duitsland bij Nederland te voegen. Uiteindelijk diende de regering een betrekkelijk bescheiden wens tot territoriale uitbreiding in. De geallieerden waren wijs genoeg de Nederlandse aanspraken vrijwel niet te honoreren.

Duitsland
Opinie

Ruimtelijke ordering: Lebensraum voor Nederland

Ben de Pater recenseert Plannenmakers in oorlogstijd.

recensie
Nederland
Kennis

Wijnboeren in de Bordeaux worstelen met klimaatverandering

De verhoogde uitstoot van CO2, stijgende temperaturen en een veranderend neerslagregime nopen de wijnboeren in de Bordeaux tot aanpassingsstrategieën. Maar het strenge AOC-reglementeringssysteem voor bordeauxwijnen maakt dat schier onmogelijk.

klimaatverandering
Frankrijk
Kennis

'The city that never sleeps'

Eind 19e eeuw vindt een ware revolutie plaats: kunstlicht geeft de stad ’s avonds een totaal ander aanzien. Een verlichte skyline en enorme lichtreclames op Broadway: bright lights, big city. New York-stad kan voortaan 24/7 dóór. Anno 2012 kent Manhattan een bloeiend nachtleven maar ook talloze confl icten over het ruimtegebruik.

New York
Kennis

Tegen de krimp: Maankwartier Heerlen

Na jaren touwtrekken krijgt Heerlen een nieuw stadshart. Het gebied rondom het station, voorheen getekend door drugshandel en rondhangende junkies, transformeert in het Maankwartier. Het positivisme lijkt terug.

Heerlen
Opinie

Chaos in de Grote Marktstraat

De Grote Marktstraat is een van de belangrijkste winkelstraten van Den Haag. Hier vindt men de Bijenkorf, HEMA, V&D.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Opinie

Kaart van Beekhuizen

In meerdere opzichten is het een buitenbeentje in de Atlas der Neederlanden, deze Kaart van een gedeelte van het Landgoed Biljoen genaamd Beekhuizen. In de praktijk zit hij helemaal niet in de atlas, maar is hij apart opgeborgen. De nummering in de atlas, met potlood op de rugzijden van de kaarten geschreven, vertoont echter bij nummer 40 een hiaat. Op een oudere inventarislijst van de atlas komt dit nummer wel voor en verwijst naar deze kaart van Beekhuizen. Hij moet voorheen los in de atlas gelegen hebben.

Atlas der Neederlanden
Kennis

Krimpdorpen in een global village

Hebben dorpen in krimpregio’s toekomst? Jazeker, want niet het voorzieningenniveau, maar het woonklimaat en de sociale cohesie bepalen de leefbaarheid van een dorp. Wel moeten krimpdorpen regionaal denken en zowel fysiek als digitaal goed bereikbaar zijn.

Kennis

Donau: omstreden stroomgebied

Veel Zuid-Duitsers beschouwen Donaueschingen als de bron van de Donau. In die stad vloeien de Breg en de Brigach samen, twee bronrivieren die ontspringen in het Zwarte Woud. De Donau is een aantal veel hoger gelegen bronrivieren kwijtgeraakt, maar bezit er nog steeds een aantal. De échte bron van de Donau moet daar dus liggen.

Opinie

Ton Dietz: 'Geografie is pietepeuterig geworden'

Op de Universiteit van Amsterdam streed hij jaren voor een meer holistische aanpak. Hij ziet geografen als ‘kenniscombineerders’. Nu Ton Dietz afscheid neemt als hoogleraar, kan hij zich fulltime bezighouden met die andere grote hobby: Afrika als hoopvol continent.

internationale samenwerking
Afrika
Opinie

De scriptie van Marloes van Houten

‘Sociaal actieonderzoek past goed bij mij’

Opinie

De 'lokale' geografie van Rolf Weijburg

Weijburgs etsen roepen een onbedwingbare reislust op – niet voor niets sierden ze jarenlang de reisbrochures van Djoser. Ooit begonnen aan een studie sociale geografie, met een grote liefde voor landkaarten en reizen, toont Rolf Weijburg in zijn bijzondere beeldtaal ‘waar gebeurde reisverhalen’ vol lokale geografie.

kunst
Opinie

Mysteries in de klas

Leren denken met aardrijkskunde, een bewerking van Thinking Through Geography van David Leat, is niet meer weg te denken bij aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Veel AK-docenten werken met activerende werkvormen als Welk Woord Weg? en Taboe. Onderzoek in bovenbouwklassen van de havo wijst uit dat ‘mysteries’ leerlingen significant beter leren denken.

onderwijs