Naoorlogse vergelding: Verpauperen, emigreren of... annexeren

1 mei 2012
Auteurs:
Ben de Pater
Departement Sociale Geografie & Planologie Universiteit Utrecht
Herman van der Wusten
Geografie, Planologie & Internationale Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2012
Duitsland
Kennis
Duitsland

Na de bevrijding circuleerden er wilde plannen om een deel van Duitsland bij Nederland te voegen. Uiteindelijk diende de regering een betrekkelijk bescheiden wens tot territoriale uitbreiding in. De geallieerden waren wijs genoeg de Nederlandse aanspraken vrijwel niet te honoreren.

De Pater & Van der Wusten - Naoorlogse vergelding. Verpauperen, emigreren of... annexeren.pdf
Download dit document (282.35 KB)