Ruimtelijke ordering: Lebensraum voor Nederland

1 mei 2012
Auteurs:
Ben de Pater
Departement Sociale Geografie & Planologie Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2012
recensie
Nederland
Opinie
plannenmakers in oorlogstijd

Ben de Pater recenseert Plannenmakers in oorlogstijd.

De Pater - recensie Lebensraum.pdf
Download dit document (66.66 KB)