Leefomgeving is ook ruimte

16 juni 2023
Auteurs:
Frank van Dam
Senior wetenschappelijk onderzoeker Landelijk gebied bij PBL
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2023 - lustrumeditie
150 jaar KNAG
Kennis
FOTO: RIJKSOVERHEID
Polder bij Wassenaar: waar stad, land, landbouw, natuur en water samenkomen.

De geografische bril van het PBL

De grote leefomgevingsopgaven waarvoor Nederland staat – klimaatverandering,  energietransitie, spanning tussen landbouw en natuur – komen voor een groot deel samen in de ruimte. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving is de ‘geografische bril’ daarom onontbeerlijk. Hoeveel geografen werken er eigenlijk bij het PBL? En wat zijn hun achtergronden, motieven en werkvelden? Een kleine verkenning.

 

Nederland staat voor een grote verbouwing. De klimaatverandering, de teruggang in de biodiversiteit en de energietransitie vergen niet alleen een andere inrichting van de maatschappij en de economie, maar ook van de ruimte in ons land. Klimaatadaptatie en -mitigatie, biodiversiteitsherstel, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie hebben namelijk allemaal ruimte nodig. Dat geldt ook voor de voortgaande verstedelijking en de verduurzaming van de landbouw. De transities waarvoor Nederland staat, zijn veelvoudig en de ruimtelijke opgave is groot. In sommige gevallen, en op sommige plekken, zijn die opgaven goed met elkaar te combineren, maar in andere gevallen, of op andere plekken, botsen of schuren ze en zullen we keuzes moeten maken. Ook ruimtelijke: wat kan waar en hoe? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) probeert met data-analyses, beleidsevaluaties en toekomstverkenningen een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze beleidsvragen. Ze bestrijken een breed scala aan leefomgevingsthema’s: klimaat, water, energie, lucht, landbouw, verstedelijking, mobiliteit, ruimtelijke economie, woningmarkt, natuur en landschap.

Lees het hele artikel
Nog geen lid? Klik hieronder op de groene knop voor de voordelen.
  • Onbeperkt toegang tot artikelen op geografie.nl
  • Ontvang 9 keer per jaar het tijdschrift Geografie
  • Aantrekkelijke aanbiedingen voor boeken en andere publicaties
  • Korting op deelname aan activiteiten van het KNAG
  • Blijf in contact met vakgenoten
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.