Frank van Dam

Frank van Dam

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landelijk gebied bij PBL
Recente publicaties

Nederland in 2050

Frank van Dam

De toekomstige ruimtelijke orde in vier scenario´s

De klimaatverandering, de energietransitie, het biodiversiteitsherstel en de aanpak van het woningtekort vragen om grote ruimtelijke ingrepen in Nederland. In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050. Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellen en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten en verhalende beelden van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze kaarten, beelden en verhalen brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben.

ruimtelijke ordening
Nederland

Naar een klimaatbestendig en natuurinclusief omgevingsbeleid

Tijdschrift Geografie
Frank van Dam Leo Pols

Landelijk gebied

Van klimaatverandering, energietransitie en woningentekort tot een gespannen relatie tussen landbouw en natuur: makers van omgevingsbeleid staan voor de complexe taak prioriteiten te stellen en keuzes te maken, ook ruimtelijk. Het bodem- en watersysteem bieden handvatten voor een klimaatbestendig en natuurinclusief omgevingsbeleid.

natuurbeheer
klimaat
Nederland

De sigarenwinkel

Tijdschrift Geografie
Frank van Dam

Vroeger rookte iedereen. Nou ja, bijna iedereen. In 1970 rookte driekwart van de mannen en vier op de tien vrouwen. Mijn vader stak in die tijd de ene sigaret met de andere aan en wist er per dag twee pakjes Camel zonder filter doorheen te jagen. Die sigaretten kocht hij per slof (tien pakjes) bij de sigarenboer bij ons om de hoek op de Van Hogendorplaan in Vlaardingen. En wij rookten gezellig mee, thuis en in de auto. Nog los van het opgroeien in het door de chemische dampen van Pernis bewalmde Vlaardingen van die tijd, zal dat meeroken niet bepaald bevorderlijk zijn geweest voor onze levensverwachting. Nou goed, we gaan het zien. Mijn vader is in elk geval niet echt oud geworden.

Blog: Erfgoed van straks
Meer publicaties