Uit het KNAG-archief: Onderwijsdag

16 juni 2023
Auteurs:
Ronald Kranenburg
hoofdredacteur Geografie, KNAG
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2023 - lustrumeditie
150 jaar KNAG
onderwijs
Kennis
FOTO: J. WILTINK/KNAG
De Onderwijsdag ‘Jaar van de Aarde’ in Wageningen 2008, met zeshonderd deelnemers.

Eind jaren 1990 transformeert het KNAG van een decentraal georganiseerd genootschap met Kringen (regionaal) en Afdelingen (thematisch) in een ‘ondernemend genootschap’ met een sterk bureau. Zo komt er een onderwijscoördinator om docenten te informeren over onderwijsnieuws, bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpassingen rond het centraal schriftelijk eindexamen en om de voorzitter van het Bestuur afdeling Onderwijs (BaO) te ondersteunen. Katie Oost vervult in 1997 deze functie als eerste en wordt daarmee de uitvinder van de Onderwijsdag in de huidige vorm. Ze borduurt voort op bijeenkomsten die het BaO tot dan toe organiseert. De Onderwijsdag wordt een vast onderdeel op de KNAG-jaarkalender, met lezingen, workshops en een bedrijvenmarkt, en groeit uit van een bijeenkomst met tweehonderd deelnemers tot een mega-event dat vóór corona meer dan duizend belangstellenden trekt. Daarmee bereikt het evenement wel de grens van wat in deze opzet mogelijk is. De Onderwijsdag is zo populair dat er de laatste jaren mensen teleurgesteld moeten worden. Vanwege (brand)veiligheid en vergunningen is het soms noodzakelijk de inschrijving voortijdig te sluiten.

Een verdere groei van de Onderwijsdag stelt ons voor een dilemma. Meer dan duizend deelnemers vergt een schaalsprong. In de Jaarbeurs in Utrecht of de RAI in Amsterdam zou dat bijvoorbeeld kunnen, maar daarmee gaat het intieme karakter van de Onderwijsdag verloren en rijzen de kosten de pan uit. Daarbij is het de vraag of zo’n grote bijeenkomst nog te organiseren is door de onderwijscoördinator, of dat een professioneel organisatiebureau ingeschakeld moet worden. En dat schept weer afstand.

Inmiddels zijn er 25 Onderwijsdagen geweest en één online versie vanwege covid-19 in 2020. Steeds heeft de KNAG-onderwijscoördinator van dat moment deze dag tot een succes weten te maken. Dit lustrumjaar vult Esmée Steenwinkel deze veeleisende post. In november zal zij stralen op háár eerste Onderwijsdag.

Gaan we opschalen, dan verliest de Onderwijsdag zijn intieme karakter