Meer geografie voor een breed publiek graag

1 juni 2013
Auteurs:
Ben de Pater
Departement Sociale Geografie & Planologie Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2013
KNAG
Opinie
Meer geografie voor een breed publiek graag
FOTO: ROELANDT VAN DER WORP/KNAG-ARCHIEF
Hoeveel mensen zullen weten dat Hedy d’Ancona, feministe, actievoerster en oud-staatssecretaris en minister van de PvdA, een sociaal geografe is? Hier bij de uitreiking van de Glazen Globe 1991.

Als wetenschap voor het brede publiek heeft de geografie amper profiel, ondanks het machtige hulpmiddel van kaart en atlas. Geografen op universiteiten doen vooral fundamenteel en toegepast onderzoek. Is die onbekendheid in ruimere kring erg? Moet het anders?

Meer geografie voor een breed publiek graag.pdf
Download dit document