Nieuwe master Duurzame Gebiedstransities van start op HVHL

21 juni 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nieuws
FOTO: HVHL

Zonnevelden, windmolenparken, stikstof, biodiversiteit, waterhuishouding, natuurbehoud, economie, woningbouw, recreatie, landbouw… Het is druk in het landelijk gebied. Het landschap en de leefomgeving zullen de komende decennia dan ook flink veranderen. Zo’n verandering vraagt om experts. Daarvoor roept Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) de nieuwe Master Duurzame Gebiedstransities in het leven.

Deze master gaat in september van start in Velp en richt zich op transities waarbij alle belanghebbenden participeren. De landschappelijke structuren en het natuurlijke systeem inclusief het bodem-, water- en ecosysteem vormen het uitgangspunt, waarbinnen de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke veranderingen moeten gaan plaatsvinden.

Deze masteropleiding werkt met actieonderzoek, een aanpak waarbij actie en onderzoek worden gecombineerd om nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijk de praktijk te verbeteren. Met een afgeronde opleiding kun je op veel plekken terecht in functies waarin ontwikkelen, adviseren, regievoering en het verbinden van belanghebbenden centraal staan.

 

MEER WETEN?