Onderwijs: Aardrijkskunde!

16 juni 2023
Auteurs:
Rob van der Vaart
em. prof. dr. sociale geografie
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2023 - lustrumeditie
150 jaar KNAG
Kennis
FOTO: HESTER DE PRIEËLLE
Leerlingen spelen Buurtje Bouwen, een game over de nieuwe Omgevingswet, op hun mobieltjes tijdens de aardrijkskundeles.

1973: het KNAG bestaat honderd jaar. In het jaarverslag maakt de secretaris melding van de bijzondere activiteiten die plaatsvinden om deze verjaardag te vieren. Het genootschap grijpt het honderdjarig bestaan vooral aan om zichzelf in de kijker te spelen als een club die bijdraagt aan het maatschappelijk debat. Maar liefst twee van de drie lustrumactiviteiten gaan over de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Waar is het aardrijkskundeonderwijs bij de feestelijkheden? We lezen dat er ook een lustrumborrel is en daar wordt het juryrapport voorgelezen van de leerlingenprijsvraag die enkele jaren ervoor is uitgeschreven ter ere van de honderdste verjaardag. En dat is het wel.

Vijftig jaar later is het KNAG duidelijk veel meer onderwijs-minded. We vieren feest met onder meer een studiedag over de AK-examens, een filmwedstrijd onder leerlingen, onderwijsprojecten van Esri met het Kadaster, een extra feestelijk aangeklede Onderwijsdag, en zo meer. Het KNAG is veel meer dan vijftig jaar geleden een organisatie van en voor aardrijkskundedocenten en hun leerlingen. Het genootschap is zich anders gaan verhouden tot het schoolvak en dat vak is zelf ook flink veranderd. Daarvan getuigen de artikelen in dit deel van de KNAG-lustrumspecial. Sommige geven een doorkijk naar wat in de loop van de jaren is veranderd en gebeurd: in het curriculum, rond de nieuwe media, in de aardrijkskundelessen op de basisschool en in het vakdidactisch onderzoek. In andere bijdragen komen docenten, leerlingen en pabo-opleiders en -studenten zelf aan het woord over de actuele situatie. Samen geven ze een goed beeld van een veranderend schoolvak dat in goede conditie verkeert. Veel leesplezier toegewenst!