Stad-landverschillen en de rurale geografie

16 juni 2023
Auteurs:
Tialda Haartsen
Faculteit Ruimtelijke wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2023 - lustrumeditie
150 jaar KNAG
Kennis
FOTO: RUUD KROL
Dwingeloo is geen autonoom agrarisch dorp meer, maar een toeristische kern met veel bezoekers van buiten.

Continuüm of kloof?

In de jaren 1970 ontwikkelde agrarische geografie zich tot rurale geografie, omdat het platteland steeds minder boerenland werd. De aandacht verschoof naar immateriële ‘beelden van het platteland’, die een hoofdrol spelen in ‘de kloof’ tussen stad en platteland die rondzingt in politiek en media. Hoog tijd deze te dichten met hernieuwde aandacht voor feitelijke ontwikkelingen op het platteland.

 

Al een aantal jaar worden we in Nederland geconfronteerd met protesterende boeren die met hun trekkers snelwegen, binnensteden en bedrijventerreinen blokkeren. Onder vertoon van omgekeerde vlaggen en spandoeken komen zij in opstand tegen ‘de stikstofmaatregelen’ die het ministerie van Landbouw probeert in te voeren. Op 10 juni 2022 kwam ‘Den Haag’ met een plan om de stikstofuitstoot te reduceren, in de vorm van een kaart met richtlijnen per regio (zie ook Geografie januari 2023). De concrete invulling moest op regionaal niveau gebeuren, om recht te doen aan de verschillende bedrijfsstijlen van boeren en aan te sluiten bij de fase waarin zij verkeren (zoals wel of geen opvolger, wel of geen investering in emissiearme stallen). Doel was te komen tot regio-specifieke oplossingen, precies zoals economisch geografen dat al sinds jaar en dag adviseren.

Lees het hele artikel
Nog geen lid? Klik hieronder op de groene knop voor de voordelen.
  • Onbeperkt toegang tot artikelen op geografie.nl
  • Ontvang 9 keer per jaar het tijdschrift Geografie
  • Aantrekkelijke aanbiedingen voor boeken en andere publicaties
  • Korting op deelname aan activiteiten van het KNAG
  • Blijf in contact met vakgenoten
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.