SuikerUnieterrein: testcase van organische aanpak herontwikkeling

1 oktober 2013
Auteurs:
Arie Romein
TU Delft
John Westrik
TU Delft
Dit artikel is verschenen in: geografie oktober 2013
Groningen
Kennis
FOTO: WUTSJE/WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 3.0
Voormalige Suikerfabriek van de SuikerUnie, Hoendiep, Groningen

Herontwikkeling van voormalige industriecomplexen werd tot voor kort integraal aangepakt door consortia van grote institutionele en private partijen. Maar de vraag stagneert. Een tentatief ontwerp voor het oude SuikerUnieterrein in Groningen laat zien dat het in kleinere stappen en samen met gebruikers beter kan.

Cremers - SuikerUnieterrein testcase van organische aanpak herontwikkeling.pdf
Download dit document (546.72 KB)