Veldwerk in het aardrijkskundeonderwijs: 'Ieder jaar een feestje!'

18 oktober 2019
Auteurs:
Katie Oost
Docent aardrijkskunde/vakdidacticus lerarenopleiding HAN (Nijmegen)
Joop van der Schee
emeritus hoogleraar onderwijsgeografie
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2010
onderwijs
Opinie
FOTO: KNAG-ARCHIEF

Veldwerk kan leerlingen helpen aardrijkskunde en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Ze gaan zelf aan de slag en na afloop houden ze de eigen waarnemingen naast de theorie uit het boek. Daarbij spelen het cognitieve en het affectieve domein een rol. Maar lang niet alle docenten lijken te weten hoe ze veldwerk optimaal kunnen inzetten.

Oost, De Vries & Van der Schee - Veldwerk in het aardrijkskundeonderwijs.pdf
Download dit document (195.77 KB)