Verontrustende stijging van lachgasuitstoot wereldwijd

5 september 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
klimaatverandering
Nieuws
FOTO: ALEX BAGIROV / UNSPLASH

Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht wijst uit dat de wereldwijde uitstoot van lachgas (N2O) snel toeneemt, voornamelijk door het gebruik van kunstmest en de bouw van stuwdammen. Deze uitstoot is de afgelopen eeuw verdrievoudigd en zal naar verwachting verder stijgen door geplande damconstructies. Lachgas is een krachtig broeikasgas dat bijna tien procent bijdraagt aan klimaatverandering.

 

Opvallend is dat grondwater en stuwmeren belangrijke bronnen van lachgasuitstoot zijn geworden. Het meten van deze uitstoot is echter moeilijk, waardoor het belang ervan niet eerder werd opgemerkt. Daarnaast blijkt dat waterreservoirs en stuwmeren die gebruikt worden voor duurzame elektriciteit een aanzienlijke bron zijn van lachgasuitstoot, die de afgelopen 70 jaar met een factor tien is toegenomen. Met de bouw van meer waterkrachtcentrales en stuwmeren in het vooruitzicht, zal de uitstoot naar verwachting verder stijgen. Ga naar uu.nl voor het volledige artikel en de link naar het onderzoek.