WaalWeelde

1 juni 2010
Auteurs:
Henk Donkers
Geograaf, aardrijkskundeleraar, wetenschappelijk medewerker, docent geografie/planologie/milieu en wetenschapsjournalistiek, wetenschapsjournalist
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
fysische geografie
Nederland
Opinie
FOTO: PROVINCIE GELDERLAND, DICK BROUWER
Ter hoogte van Druten zijn natuurontwikkeling en rivierverruiming in het buitendijkse en binnendijkse gebied voorzien, om een dijkverlegging te voorkomen.

Landschapsontwikkeling stuurt rivierverruiming

Vanwege de klimaatverandering moet de Rijn straks 18.000 m3 water kunnen afvoeren – een vijfde meer dan nu. Rijkswaterstaat wil de rivieren meer ruimte geven door kribben te verlagen, dijken terug te leggen en nevengeulen te graven. De vijftien gemeenten langs de Waal, die tweederde van het Rijnwater afvoert, willen echter niet dat de rivierverruimingsprojecten de ontwikkeling van het (buitendijkse) gebied dicteren. Zij begonnen in 2006 met het project WaalWeelde, een mooi voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling van onderop.

Donkers - WaalWeelde.pdf
Download dit document (626.43 KB)