Waterwolven: klassikaal spel over droogte in Nederland

3 februari 2023
Auteurs:
Marloes Pouw
onderwijscoördinator KNAG
onderwijs
Nieuws
FOTO: DAVID BALLEW/UNSPLASH

In de toekomst zal Nederland in de zomers steeds vaker te kampen hebben met droogte. Voldoende zoet water voor iedereen is niet vanzelfsprekend. In opdracht van Rijkswaterstaat stelt Wavemakers United in samenwerking met het KNAG een les over droogte in Nederland beschikbaar voor gebruik op school.

De les bestaat uit drie delen. Eerst een inhoudelijke klassikale bespreking wat droogte eigenlijk is en hoe waterschaarste kan ontstaan. Wie gebruikt er eigenlijk allemaal water en heeft iedereen evenveel recht op water als er tekorten ontstaan?

Hierna ervaren leerlingen tijdens het spel Waterwolven dat een eerlijke verdeling van water niet makkelijk is. Waterwolven werkt (net als het bekende Weerwolven) met rollen: brave boeren en burgers aan de ene kant en waterwolven aan de andere kant. Blijft er voldoende water over voor iedereen?

Verschillende rollen in het spel Waterwolven
Missiekaart (boven) en waterfiches (onder) uit Waterwolven

De les wordt afgesloten met een discussie over de waterverdeling bij droogte.

De les is bedoeld voor de onderbouw VO en bovenbouw PO. Het spel Waterwolven kan ook in de bovenbouw VO gespeeld worden.

Voor toegang tot het materiaal maak je gratis een docentenaccount aan op watersportacademyonline.nl, en klik via ´Scholen´ en ´Basisscholen´ op de cursus Droogte. De diavoorstelling kan vanaf de site getoond worden, het docentenmateriaal en Waterwolven plus uitleg kun je hier downloaden.