Organisatie

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap vormt het belangrijkste netwerk voor geografen en geografie in Nederland. Het KNAG is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt nu 2650 leden.

Het vakgebied geografie is essentieel voor beter begrip van de wereld. De leefgebieden van de mens en de natuurlijke omgeving staan onder toenemende druk, en de onderlinge samenhang binnen en tussen Nederland, Europa en de wereld wordt steeds belangrijker. Mensen krijgen steeds meer met elkaar te maken op aarde, nabij en veraf.

Geografie heeft een belangrijke inbreng bij maatschappelijke onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, milieu en natuur, erfgoed, bewoning, verkeer en vervoer, migratie, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur. Denk ook aan het benadrukken van het economisch en innovatief belang van sectoren als energie, landbouw, water, infrastructuur, bouw, mobiliteit, navigatie en aardobservatie, multinationaal ondernemen en internationaal zaken doen waarin geografie een grote rol speelt.

Geografie en al haar beoefenaars, in brede zin, hebben belang bij een grotere bekendheid en positieve beeldvorming van het vakgebied. Niet alleen vanwege de belangrijke inbreng bij maatschappelijke vraagstukken, maar ook om de positie van geografen op de arbeidsmarkt en het vak aardrijkskunde in het onderwijs te versterken.

Onze missie: Fungeren als ontmoetingsplatform voor leden en belanghebbenden voor het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie over aardrijkskunde (AK) / geografie (Geo). De betekenis hiervan laten zien aan politiek, pers, publiek, opdat mensen rekening houden met elkaar en met de natuurlijke omgeving.

De KNAG-tijdschriften Geografie, TESG  en de website geografie.nl houden leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast houden vakgenoten uit een groot aantal sectoren en organisaties contact met elkaar via activiteiten als de jaarlijkse KNAG-Onderwijsdag, de GeoWeek en het tot stand brengen van examenprogramma aardrijkskunde. Ten slotte profiteren leden van aantrekkelijke kortingen op studiedagen en publicaties.