Leren hoe je als burger invloed kunt uitoefenen

Introductie 

Aardrijkskundeonderwijs kan gericht worden op empowering van leerlingen. Het gaat er dan niet alleen om dat ze als kritisch burger zelfstandig kunnen meedenken over de eigen leefomgeving, maar ook actief kunnen meedoen, bijvoorbeeld bij de inrichting van de eigen leefomgeving. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen bieden hiervoor volop aanknopingspunten. 

Laat je leerlingen bijvoorbeeld een adviesbrief schrijven gericht aan de gemeente, organiseer een gemeenteraadvergadering waarin een besluit over chillplekken genomen moet worden, of benader een lokale journalist. Vaak bestaan er flinke verschillen tussen wat leerlingen interesseren en vinden en wat politici denken. 

In de klas

Het is echt een meerwaarde dit soort projecten te doen met én voor de omgeving, liefst in contact met overheden en organisaties (zie kinderwijkraden en kinderwijkperspectief). Leerlingen ontwikkelen daarmee een democratische houding en democratische vaardigheden. 

• Kinderwijkraden 
Doelgroep: po bovenbouw
Deze website is voor iedereen die zelf een kinderwijkraad wil starten. Met handvatten voor democratische vernieuwing en uitgebreide informatie voor scholen.

• Kinderwijkperspectief Soesterkwartier
Doelgroep: po bovenbouw
De gemeente Amersfoort heeft in 2020 een plan gelanceerd om de wijk Soesterkwartier de komende jaren te vernieuwen. Ook de kinderen van de basisscholen daar dragen hun steentje bij aan een wijkperspectief. In een lesprogramma werken ze aan kaartvaardigheden en ruimtegebruik, ze kijken naar de geschiedenis en de toekomst en leren het geld te verdelen. Met als resultaat dat een aantal ideeën van de kinderen inmiddels in het beleid is verankerd. In dit filmpje vertellen ze wat dat voor hen betekent. 

• Afvalbeheer
Doelgroep: po bovenbouw
In deze oefening komen leerlingen meer te weten over afval en afvalstromen, de circulaire economie en hun rol daarin. Ze leren dat iedereen (inclusief zijzelf) invloed heeft op de hoeveelheid afval. Bekijk in de link hieronder de onderzoeksvragen en leeractiviteiten.

Afvalbeheer opdracht.pdf
Afvalbeheer
Download dit document (50.84 KB)

Bron: Elaine, J. (2010). Citizenship and primary geography. In S. Scoffham, Primary Geography Handbook (pp. 289-299). Sheffield: Geographical Association.