geografie juni 2017

Zuid-Amerika | Naar steden zonder slums | De paradox van Cuenca | Participatief begroten in Brazilië | Buurtacties
voor groen in Buenos Aires | Koken en emancipatie in Lima | Vrede in Colombia? | Op de vlucht

Kennis

Naar steden zonder slums

De slogan ‘Cities without Slums’ van het multilaterale consortium Cities Alliance roept niet op tot het neerhalen van slums, maar tot het verbeteren van de woonomstandigheden in deze buurten. 83 procent van de Zuid-Amerikanen woont in de stad, onder wie velen in informele volksbuurten. Zelfbouw is dé strategie om een dak boven het hoofd te krijgen.

Zuid-Amerika
Kennis

De paradox van kosmopolitisch Cuenca

Dwars door de historische binnenstad van het Ecuadoraanse Cuenca loopt een kilometers lange bouwput. De ooit slaperige provinciestad krijgt een sneltramverbinding. Het project is onderwerp van verhitte discussies, die de ambities én beperkingen van stadsbestuurders en planners in middelgrote steden van Zuid-Amerika pijnlijk duidelijk maken.

Zuid-Amerika
Ecuador
Kennis

Buenos Aires: Buurtbewoners op de bres voor openbaar groen

Buenos Aires is een van de minst groene steden ter wereld met maar 1,8 vierkante meter openbaar groen per hoofd van de bevolking, waar de Wereldgezondheidsorganisatie minstens 10 vierkante meter aanbeveelt. Zelfs dat schaarse groen wordt bedreigd, waarbij het stadsbestuur goud garen spint en buurtbewoners tegen elkaar uitspeelt.

Zuid-Amerika
Argentinië
Kennis

Participatief begroten in Brazilië

Houdbaar in tijden van crisis?

Burgerparticipatie is een buzzword in stedelijk beleid overal ter wereld, maar in Brazilië hebben ze er al decennia ervaring mee. In honderden gemeenten doet men namelijk aan participatief begroten. Overleeft dit systeem de huidige crisis in Brazilië en is het elders bruikbaar?

burgerparticipatie
Zuid-Amerika
Brazilië
Kennis

Over koken en emancipatie

De veranderende organisaties van vrouwen in Lima 1978-2015

Waar migranten van het platteland zich vanaf de jaren 60 organiseren om zelf woonwijken te creëren aan de rand van Lima, starten de vrouwen eind jaren 70 gaarkeukens. Samen koken scheelt tijd en geld, en eromheen ontwikkelen zich ook activiteiten op het vlak van gezondheid en scholing. Wanneer de gaarkeukens vanaf de jaren 80 worden ‘gekaapt’ door het regime, vervolgd door het Lichtend Pad, en de corruptie om zich heen grijpt, lijken ze te hebben afgedaan. Maar nee.

Zuid-Amerika
Peru
Kennis

Colombia: een onzekere, maar hopelijk vreedzame toekomst

In november 2016 ratificeerde het Colombiaanse Congres het vredesakkoord tussen de regering en de guerillabeweging FARC. Het moeilijkste onderdeel van het vredesproces moet echter nog beginnen. Colombia is een verdeeld en politiek gepolariseerd land. Het zal moeilijk zijn de beloften van gerechtigheid, landverdeling en beëindiging van de drugshandel in te lossen.

politiek
Zuid-Amerika
Colombia
Kennis

Op de vlucht in Zuid-Amerika

Terwijl het de EU maar niet lukt om vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika fatsoenlijk op te vangen, worstelt Zuid-Amerika ook met eigen ontheemden. Twee casestudies.

vluchtelingen
Zuid-Amerika
Brazilië
Colombia
Kennis

De alchemisten van de Brexit

De Brexit-onderhandelingen zijn begonnen op 29 maart, toen premier May met een brief aan Brussel artikel 50 formeel in werking stelde. De media hebben het over een (vecht)scheiding, maar het voortbestaan van twee unies staat op het spel: het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Europese kwestie
Opinie

De hoofdstad van het surrealisme

Brussel is de hoofdstad van het surrealisme. Van Paul Nougé, Louis Scutenaire, Irène Hamoir, E. L. T. Mesens, Marcel Mariën, maar vooral René Magritte. Op 15 augustus is het precies 50 jaar geleden dat de surrealistische meester overleed. Daarom hebben het Brussels Stadsgewest en de Brusselse gemeente Jette, waar hij van 1930 tot 1954 woonde, 2017 uitgeroepen tot Magrittejaar. Dat begint op 11 maart en eindigt op 9 september. Nog net geen half jaar dus. Omdat 50 jaar een halve eeuw is? Of om het surrealisme te vieren?

Blog: Brussels Lof
Kennis

Düsseldorf: stadt ohne slogan

Met jaarlijks 22,5 miljoen passanten die via Düsseldorf Airport vliegen, beschikt de stad over een wereldwijd bereik. Toch bleef de teller in 2015 op 4,4 miljoen overnachtingen steken. Het binnenhalen van de start van de Tour de France biedt Düsseldorf dé kans om de rest van de wereld te laten zien wat ze te bieden heeft. We nemen, in stijl, de fiets voor een verkenning.

Düsseldorf
Opinie

De Zaan op zijn kant

Verhalende kaarten zijn niet nieuw. Oude wereldkaarten werden volgeschreven met teksten en voorzien van illustraties. De verhalende kaart lijkt in onze tijd weer bezig aan een terugkeer. De weg vinden lukt prima met Google Maps op je telefoon, waardoor er meer ruimte is gekomen voor andere functies van een kaart. Voor de ingang van het vernieuwde station in Zaandam hangt een fraaie, meterslange kaart die de bezoeker verwelkomt.

Blog: Kaartlezen
Zaanstad
Opinie

Aardkundig erfgoed zoekt meer draagvlak

Voor het behoud van historische gebouwen, dorps- en stadsgezichten en natuurgebieden wordt vaak hard geknokt door burgers, verenigingen en betrokken ambtenaren. Bij aardkundig erfgoed ligt dat anders. Het is deels onzichtbaar en minder mensen hebben er verstand van, dus er is minder draagvlak. Scholen en universiteiten kunnen hierin een grote rol spelen, aldus Pim Jungerius en Hanneke van den Ancker van Geoheritage NL.

Hoeders van het landschap
Nederland
Opinie

Ribagorza

Ik ga een geheim verklappen. Dat doe ik met enige tegenzin, maar ach, geografen gun ik het mooiste. Komt ’ie: weet je waar je schitterend kunt fietsen (en mountainbiken)? In de Ribagorza. Huh? In de wat? In de Ribagorza.

Blog: Fietslandschappen
Spanje