geografie juni 2019

Virtual reality in de klas | Op VR-expeditie: plan van aanpak | Voorzetbril of headset | VR-excursie klimaatzoner | VR-waterveldwerk | Brexpats in onzekerheid | Wie had er gelijk: Hermans of Piket? | Waarom moeten al die bomen om (of niet) | Columbus' voetafdruk

Nieuws

Rondkijken in Rio

Met virtual reality kun je leerlingen een veldwerkachtige leerervaring bieden. Op VR-expeditie neem je ze mee langs excursiepunten of kunnen ze zelfstandig op verre plaatsen rondneuzen en vragen beantwoorden. Met een relatief kleine investering haal je de buitenwereld in het klaslokaal. Wat heb je ervoor nodig en hoe pak je zoiets aan? 

onderwijs
Brazilië
Nieuws

VR-brillen: van headset tot kartonnetje

VR-brillen geven leerlingen het gevoel dat ze echt ín de getoonde beelden stappen. Maar hé, kost dat geen kapitalen? Dat valt best mee. Profi headsets van honderden euro’s werken geweldig, maar VR kan ook met een beperkt budget. De plastic brillen van de Action zijn echter weggegooid geld. 

onderwijs
Opinie

VR in het aardrijkskundeonderwijs

Met Virtual Reality-expedities neem je leerlingen mee naar plekken op de aarde waar ze anders nooit zouden komen. Dat is supergaaf, maar wat steken ze ervan op? Zijn de leereffecten meetbaar en wat is dan de meerwaarde? 

onderwijs
Opinie

Waterveldwerk

zonder natte voeten

De toepassing van VR in de aardrijkskundeles is niet alleen een praktisch maar ook een didactisch vraagstuk. Hoe zorg je dat er een goede lijn zit in de VR-expeditie? En hoe kun je leerlingen diepgaand inzicht geven in geografische verschijnselen en vraagstukken én virtuele veldwerkvaardigheden laten opdoen? 

onderwijs
Kennis

Brexpats in onzekerheid

‘Costa Collateral’ werd de Spaanse kust genoemd in een recent artikel in The New European. De auteur doelde op het lot van de Britten die in Spanje wonen bij een niet goed geregelde Brexit. Zij kunnen wel eens de collateral damage vormen van een chaotisch vertrek uit de EU. 

Brexit
Spanje
Kennis

De balans van team-Juncker

Sinds het verdrag van Lissabon (2009) heeft het Europees Parlement meer invloed op de benoeming van de Europese Commissie. De Commissie-Juncker (2014-2019) was de eerste die volgens de nieuwe regels werd benoemd. Nu haar mandaat afloopt, is het tijd de balans op te maken. 

Europese kwestie
Nieuws

Op de kaart met Geo Future School

Het aantal Geo Future Scholen in Nederland groeit en het concept krijgt steeds duidelijker vorm. Hoog tijd voor een update, met nieuws over regionale netwerken en tips uit de praktijk.

onderwijs
Geo Future School
Opinie

Graven in geografisch oud zeer

binnen de driehoek Hermans-Bakker-Piket

Wetenschap is mensenwerk. Daarin spelen naast nobele drijfveren als nieuwsgierigheid ook rivaliteit, ijdelheid, minachting en wraak een rol, zo blijkt uit een poging raadsels rond Hermans’ roman Nooit meer slapen en twee daarmee samenhangende proefschriften te ontwarren. Waan en werkelijkheid lopen op hermansiaanse wijze door elkaar. 

Opinie

IJssel

Ik was begin april een weekendje weg en verbleef in Wijhe. Ik had mijn fiets meegenomen, want wat is er nou leuker dan onbekende wegen te befietsen? 

Blog: Fietslandschappen
Opinie

Een lastige boodschap

Nieuw beleid van Staatsbosbeheer

Onze voorouders hebben de loofbossen in eigen land bijna volledig gerooid voor economisch gewin. Ook de herbebossing in de 20e eeuw was daar aanvankelijk op gericht. Staatsbosbeheer zag haar missie echter veranderen. Ze stuit daarbij op stevige weerstand. Want waarom moeten al die bomen om?

Hoeders van het landschap
Opinie

Ophef over houtkap

Staatsbosbeheer is de uitvoerder bij de aanleg van nieuwe stuifzand- en heidegebieden, waarmee Nederland voldoet aan internationale verdragen. Dat daarvoor bomen worden gekapt, roept heftige protesten op in de media, zoals op www.laatmijstaan.nl. Natuurmonumenten heeft de kap nu voorlopig gestaakt, SBB kijkt naar de minister. 

Kennis

Columbus' voetafdruk

Verandering in landgebruik de Europese kolonisatie van de Nieuwe Wereld

De landing in 1492 van Columbus op de noordkust van het Caribische eiland dat hij later Hispaniola doopte, heeft de wereldgeschiedenis diepgaand beïnvloed. Maar over de lokale impact van de Europese overheersing is nauwelijks iets geschreven. Het bodemarchief biedt uitkomst. 

paleogeografie
ecologie
onderzoek