geografie mei 2013

Fiets en religie: rondje om de kerk | Veilig leven met stralingsrisico’s | Laag- en hoogopgeleid op de electorale kaart | Nepalese vrouwen
en gezondheidszorg | Ostfriesland | Fotografi e Noémie Goudal | Zuid-Korea in het onderwijs

Kennis

Waarom protestanten meer fietsen dan katholieken

De top-20 van Nederlandse fietsgemeenten telt opvallend veel gemeenten uit de Bible Belt; zeker als we de vijf autoluwe Waddeneilanden, die allemaal in de top-20 staan, buiten beschouwing laten. Is het toeval dat er in protestantse gemeenten meer gefietst wordt? Speelt religie (onbewust) een rol in onze keuze van vervoersmiddelen?

religie
Kennis

Hoe de katholieke kerk het wielrennen omarmde

Het is een vreemde paradox dat protestanten in het dagelijks leven meer fietsen, maar dat het wielrennen vanouds vooral door katholieken beoefend wordt. Hoe is dat te verklaren?

religie
sport
Kennis

Veilig leven met stralingsrisico's

De kans op een ongeluk met radioactief materiaal in Nederland is niet groot, maar wel reeël. We hebben een nationaal netwerk om vrijgekomen straling te meten. Maar wanneer sla je alarm en ga je over tot een ingrijpende evacuatie? Naast modellen voor emissie, weersvoorspelling en atmosferische verspreiding van radioactieve stoffen helpt geografische kennis hierbij.

Opinie

Belgisch wegdek

Blog: Stad in zicht
België
Kennis

Laag- en hoogopgeleid op de electorale kaart

De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt steeds vaker de nieuwe maatschappelijke scheidslijn genoemd. Er zijn grote verschillen in bijvoorbeeld gezondheid, inkomen en woonomgeving. Ook in het politieke debat is de kloof zichtbaar. Uit een analyse van de verkiezingsuitslagen op stembusniveau blijkt dat andere factoren dan opleidingsniveau veelal een grotere rol spelen.

verkiezingen
Kennis

Nepalese vrouwen op zoek naar gezondheidszorg

Met Rural women’s health in the central region of Nepal won Sanne Schoonbeek in 2012 de Marc de Smit scriptieprijs. De getuigenissen die ze optekende en de cijfers die ze hier presenteert, spreken boekdelen. Voor Nepalese vrouwen zijn de millenniumdoelen voor gezondheidszorg (doel 5) en genderrelaties (doel 3) nog lichtjaren verwijderd.

Nepal
Kennis

De wereld van het onderbewuste

Sinds de jaren '80 legt de geografie de nadruk op ‘landschap als tekst’ die wordt ‘gelezen’ en geïnterpreteerd. De non-representatieve theorie vindt dat niet de interpretatie maar de – vaak onbewust beleefde – praktijk centraal moet staan.

Kennis

Ostfriesland

Net als de Friezen in ons land koesteren de Ostfriezen in Noordwest-Duitsland hun sterke identiteit. De economie van Ostfriesland is echter kwetsbaar en staat of valt met invloeden van buitenaf.

toerisme
Kennis

Dubbelleven van een landschap

Het werk van de Franse Noémie Goudal (1984) krijgt internationaal steeds meer aandacht met onder meer solotentoonstellingen in Londen en Milaan. Het Nederlandse Foam Magazine ziet Goudal als een van de meest veelbelovende fotografen van dit moment. Haar beelden zijn extra interessant voor geografen.

fotografie
Kennis

'Korea buitenbeeld bij aardrijkskunde'

Nergens in de wereld is de kloof tussen stilstand en vooruitgang zo groot als aan de grens tussen Noorden Zuid-Korea. Het steeds verder geïsoleerde Noorden dreigt de succesvolle zuiderbuur met een nucleaire aanval. De kranten volgen de ontwikkelingen van dag tot dag. Geografie sprak eerder met Key Cheol Lee, de Zuid-Koreaanse ambassadeur in Nederland, over het onderwijs. Dat interview zegt ook veel over de manier waarop Korea in de wereld staat.

conflict
Zuid-Korea
Noord-Korea
Opinie

Goudlokje

De Gaiahypothese stelt dat de aarde een levend, zelfregulerend organisme is. Tom Wils over de 'Goudlokje zone', een plek op de aarde waar alles 'precies goed' is. 

Blog: Gaiahypothese
Kennis

De wraak van de geografie op school

In het aprilnummer van Geografie besprak Virginie Mamadouh het werk van de Amerikaanse journalist/publicist Robert D. Kaplan naar aanleiding van het verschijnen van zijn Revenge of Geography. Zij liet als academisch politiek geografe weinig heel van dat boek en van Kaplans oeuvre. Maar – mits goed ingebed – is dat in het onderwijs juist wel heel bruikbaar.

onderwijs