geografie september 2019

Verdedigen, aanvallen en terugtrekken | Georganiseerde terugtrekking | Oakwood Beach: weerstanden overwonnen | Nederland: omzien naar een Plan B? | En verder: Stedenbanden 2.0 | De Leefbaarometer |
Drones helpen wetenschap vooruit | Ramptoerisme in Tjernobyl

Kennis

Georganiseerde terugtrekking

Nieuwe loot aan de boom van klimaatadaptatie

Hoe om te gaan met de stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat? Terugtrekken wordt vaak gezien als ‘de strijd opgeven’. Retreat = defeat. Toch groeit de aandacht daarvoor. In sommige gebieden is het al aan de orde, maar worstelt men met weerstanden. Nederland kan daarvan leren. 

Klimaat
klimaatverandering
Kennis

Oakwood Beach: weerstanden overwonnen

De lobbyende bewoners in Oakwood Beach bleken niet de archetypische New Yorkers uit burgemeester Bloombergs speech die het waterfront niet konden of wilden verlaten. Zij wisten economische, sociale en politieke weerstanden te overwinnen. 

Klimaat
klimaatverandering
Opinie

Nederland: omzien naar een Plan B?

De volksverhuizing van de atollen in de Stille Oceaan en de buyout in Oakwood Beach lijken ver weg, maar is dat wel zo? Moet ook Nederland omzien naar een Plan B? 

Klimaat
Nederland
Kennis

Europa van onderop

Stedenbanden opnieuw gewogen

Veel gemeenten vragen zich af of stedenbanden nog wel van deze tijd zijn. Toch zijn er argumenten om te blijven investeren in jumelages. Dat geldt zeker in de Euregio, waar partnergemeenten van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld in de omgang met vergrijzing of energietransitie. 

Europa
Kennis

De leefbaarometer

De website Leefbaarometer bevat gedetailleerde kaarten met schattingen van de leefbaarheid in Nederland, gebaseerd op uitgebreid statistisch onderzoek. Een nuttig instrument voor beleidsevaluatie en -vorming. 

Nederland
Opinie

Cluj, imagoprobleem of onontdekte parel?

Roemenië roept algauw associaties op met bendes die pinpassen skimmen, Roma voor de supermarkt, corruptie en de megalomanie van voormalig dictator Ceausescu. Maar er ontwikkelt zich ook een ander Roemenië, gebaseerd op de groei van het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemers in bijvoorbeeld de ICT. 

Roemenië
Nieuws

Drones helpen wetenschap vooruit

Drones zijn populair speelgoed, maar in de wetenschap ook een waardevol hulpmiddel. De apparaten die je nu in de winkels vindt, zijn licht, goedkoop, makkelijk te bedienen en flexibel inzetbaar. Voorzien van camera’s of andere sensoren leveren ze unieke informatie op. 

Opinie

Sterke drank

De kaart van Haakma Tresling uit 1888 opnieuw bekeken 

Het gebruik van jenever en ander gedestilleerd lag rond 1900 hoog. ‘Drankmisbruik’, oordeelden geheelonthoudersverenigingen. Wat leert een GIS-analyse van een kaart uit 1888 met de ‘spiritusconsumtie’ per inwoner in 1123 gemeenten? 

Nederland
Kennis

Tjernobyl: Ramptoerisme houdt kernenergie op afstand

Met gasmaskers en geigertellers struinen bezoekers door het desolate rampgebied. Dit is pas griezelen. Dark tourism in Tjernobyl lijkt het taboe op kernenergie in stand te houden. 

toerisme
Tjernobyl
Opinie

Brabantse Wal - Huis van wielerkampioenen

Wielrennen en aardrijkskunde gaan soms mooi samen.

sport
Opinie

Zijn boekdrukkers molenaars?

Een belastingkwestie verbeeld op een kaart van Sijthoff

 

KNAG-collectie
Opinie

Gateway Arch Park, Saint Louis (Missouri)

In 1764 stichtten de Fransen op een gunstige plek aan de Mississippi en dicht bij de monding van de Missouri-rivier Saint Louis. De stad zou lange tijd een belangrijke rol spelen in de pelshandel. De Frans-Amerikaanse bezittingen tussen de Grote Meren en New Orleans lagen aanvankelijk ver van de Britse koloniën aan de Oostkust.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Opinie

Naar een op feiten gebaseerd wereldbeeld

In een pubquiz hebben ze je als docent aardrijkskunde graag in het team. Wie weet immers waar het grootste deel van de wereldbevolking woont of wat mondiaal de gemiddelde levensverwachting is? Zulke kennis lijkt misschien triviaal, maar is essentieël voor een correct wereldbeeld. 

onderwijs