Abonnement Scholen en Organisaties

Enthousiast over de artikelen in de Geografie? Als school of organisatie kunt u een abonnement nemen op de Geografie! Dit full color tijdschrift verschijnt 9x per kalenderjaar.

Vraag nu het abonnement aan

Let op, enkel instellingen en scholen kunnen van deze vorm gebruik maken.
Personen dienen een lidmaatschap bij het KNAG af te sluiten via het formulier op www.geografie.nl/knag/lidmaatschap.

Abonnementen worden automatisch met een kalenderjaar verlengd tenzij vóór 1 november per email opgezegd.