Organisatie

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt nu 2650 leden. Het KNAG vormt het belangrijkste netwerk voor geografen en geografie in Nederland.

Missie: Fungeren als ontmoetingsplatform voor leden en belanghebbenden voor het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie over Aardrijkskunde (AK)/ Geografie (Geo). De betekenis hiervan laten zien aan politiek, pers, publiek opdat mensen rekening houden met elkaar en met de natuurlijke omgeving.

Iedere geograaf heeft belang bij een grotere bekendheid en positieve beeldvorming van de geografie en haar beoefenaars. Denk aan de positie van geografen op de arbeidsmarkt, versterking van het vak aardrijkskunde in het onderwijs, inbreng bij maatschappelijke onderwerpen zoals duurzame ontwikkeling, milieu en natuur, erfgoed, bewoning, verkeer en vervoer, migratie, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur. Denk ook aan het benadrukken van het economisch en innovatief belang van sectoren als energie, landbouw, water, infrastructuur, bouw, mobiliteit, navigatie en aardobservatie, multinationaal ondernemen en internationaal zaken doen waarin geografie een grote rol speelt.

De KNAG-tijdschriften Geografie en TESG houden leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast houden vakgenoten uit een groot aantal sectoren en organisaties met elkaar contact via verschillende ‘activiteiten’. Ten slotte profiteren leden van aantrekkelijke kortingen op studiedagen, literatuur, zoals AGORA Magazine, atlassen, globes enzovoort.

Visie: Leefgebieden van de mens en de natuurlijke omgeving staan onder toenemende druk en de onderlinge samenhang in Nederland, Europa en de wereld wordt steeds belangrijker; wij krijgen steeds meer met elkaar te maken op onze eigen aarde en in onze eigen wereld, nabij en veraf.