Afdelingen, commissies, kringen en vertegenwoordiging

Onder het KNAG vallen afdelingen, commissies en kringen. Deze richten zich op een specifiek thema binnen de geografie. 
In andere commissies die niet onder het KNAG vallen neemt wel een KNAG-vertegenwoordiger plaats.

Afdeling Historische Geografie
dr. Mark Bokhorst
De afdeling zoekt een nieuw bestuurslid. Heb je interesse of wil je er meer over weten? Stuur een bericht naar info@knag.nl.

Bestuur afdeling Onderwijs (BaO)
Roeland van Westerop – voorzitter
Esmee Steenwinkel – secretaris
Marian Blankman
dr. Mathijs Booden
Andreas Boonstra  
Alieta Hansum
Marijn hoogerbrugge
Judith Peeters
Wesley Poort
Kimberley Springer-Vonk
Jacqueline van der Westen

Bestuur afdeling Onderwijs zoekt docenten

Het BaO bestaat uit docenten en lerarenopleiders. Zo’n zes keer per jaar komt dit bestuur 's avonds bijeen in Utrecht en buigt zich over diverse ontwikkelingen in het aardrijkskundeonderwijs. Daarnaast heeft zij een aantal taken zoals het jureren van de werkstukwedstrijd, organiseren van de onderwijsprijs en het voorzitten van de landelijke examenbesprekingen.

Het KNAG wil het BaO graag uitbreiden!

Wij hebben plek voor zowel docenten uit het vmbo, havo/vwo en het basisonderwijs/pabo. 
Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar e.steenwinkel@knag.nl

Commissie Glazen Globe (jury)
Daphne Rijborz – voorzitter
Marco Felix
Marieke Kleinhuis
Robin Lendering
Anniek de Pril

Kascontrolecommissie boekjaar 2023
Barend Köbben
Roeland van Westerop

Kring Amsterdam
Henk Roelofsen – voorzitter/secretaris
Kees Boerhout – penningmeester
Els Willems
Aemlilia de Koningh

Pabo-commissie
Marian Blankman

Externe commissies met een of meer KNAG-vertegenwoordiger(s)