Afdelingen, commissies, kringen en vertegenwoordiging

Onder het KNAG vallen afdelingen, commissies en kringen. Deze richten zich op een specifiek thema binnen de geografie. 
In andere commissies die niet onder het KNAG vallen neemt wel een KNAG-vertegenwoordiger plaats.

Adviescommissie Aardrijkskundige Namen in Nederland (AANiN)
Per 1 januari 2023 is het AANiN geen commissie meer van het KNAG, maar van Taalunie. Een afgevaardigde van het KNAG neemt plaats in de commissie.

Afdeling Historische Geografie
dr. Mark Bokhorst
prof. Hans Renes

Bestuur afdeling Onderwijs (BaO)
Roeland van Westerop – voorzitter
Esmee Steenwinkel – secretaris
Marian Blankman
dr. Mathijs Booden
Andreas Boonstra  
Alieta Hansum
Marijn hoogerbrugge
Judith Peeters
Wesley Poort
Kimberley Springer-Vonk
Jacqueline van der Westen

  Bestuur afdeling Onderwijs zoekt docenten

  Het BaO bestaat uit docenten en lerarenopleiders. Zo’n zes keer per jaar komt dit bestuur 's avonds bijeen in Utrecht en buigt zich over diverse ontwikkelingen in het aardrijkskundeonderwijs. Daarnaast heeft zij een aantal taken zoals het jureren van de werkstukwedstrijd, organiseren van de onderwijsprijs en het voorzitten van de landelijke examenbesprekingen.

  Het KNAG wil het BaO graag uitbreiden!

  Wij hebben plek voor zowel docenten uit het vmbo, havo/vwo en het basisonderwijs/pabo. 
  Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar onderwijs@knag.nl.

  Commissie 150 jaar KNAG
  Rob van der Vaart - voorzitter
  Eelko Postma
  Jaimy van Dijk

  Commissie Glazen Globe (jury)
  Daphne Rijborz – voorzitter
  Marco Felix
  Marieke Kleinhuis
  Robin Lendering
  Anniek de Pril

  Kascontrolecommissie boekjaar 2021
  Leo Paul
  Rob van der Vaart

  Kring Amsterdam
  Henk Roelofsen – voorzitter/secretaris
  Kees Boerhout – penningmeester
  Els Willems
  Aemlilia de Koningh

  Kring Utrecht
  Yvonne Damen – voorzitter
  Maarten Kimmel – secretaris
  Frida den Hartog-Koet – penningmeester
  Maja Niemeyer-Wallis

  Pabo-commissie
  Marian Blankman

  Externe commissies met een of meer KNAG-vertegenwoordiger(s)