Onderscheidingen

Het KNAG kent twee eremedailles: de Plancius- en de Vethmedaille. De Planciusmedaille is bestemd voor personen, die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de geografie. De Vethmedaille eert personen, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de geografie, en met name voor activiteiten binnen het genootschap.

Plancius Veth
De Plancius- en de Vethmedaille