Algemene Ledenvergadering

Het KNAG is een vereniging en houdt daarom ieder jaar een algemene ledenvergadering (ALV). De ALV van 2023 heeft plaatsgevonden, in 2024 worden leden op de hoogte gesteld van de datum voor de vergadering van dat kalenderjaar.