De geografie van Airbnb

1 maart 2015
Auteurs:
Martin de Jong
geograaf en journalist
Dit artikel is verschenen in: geografie maart 2015
Blog: Kaartlezen
Nederland
Opinie
airbnb
FOTO: HELEN CASSIDY/FLICKR

Meer dan tien miljoen mensen hebben wereldwijd inmiddels gebruik gemaakt van Airbnb, het webplatform waarop particulieren hun woning tijdelijk kunnen verhuren. Het systeem is in hoge mate zelfregulerend. Huurders en verhuurders staan met elkaar in contact; wie meer belooft dan hij waarmaakt mag rekenen op een slechte recensie.

Samen met de particuliere taxiservice Uber wordt Airbnb beschouwd als de voorloper van een nieuwe deeleconomie. Over de vraag hoe groot de trend precies zal worden en hoe blij we ermee moeten zijn, wordt flink gediscussieerd. Duidelijk is in elk geval dat Airbnb het stedelijk ruimtegebruik verandert. Waar hotels voor verblijfstoerisme meestal zijn geconcentreerd in het stadscentrum, of een deel daarvan, liggen Airbnb-adressen meer verspreid over de stad.

Buiten centrum

Non-profit webplatform OScity (oscity.eu) bracht alle Airbnb’s in Nederland in kaart. De interactieve site toont de aangeboden woningen (rood), afgezet tegen reguliere hotelaccommodaties (blauw).

airbnb
OSCITY.EU
Airbnb zit in Utrecht niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken daaromheen, echter nauwelijks in de Vinex-wijk Leidsche Rijn.

Amsterdam is de onbetwiste koploper; de hoofdstad heeft met ruim zesduizend adressen de helft van alle Nederlandse Airbnb’s. Die liggen niet alleen in de binnenstad. Inzoomen op de kaart laat zien dat de dichtheid even hoog is, soms zelfs hoger, in omliggende wijken. Pas buiten de ringweg A10 neemt het aantal adressen flink af. Het Airbnb-effect versterkt de trend van gentrificatie, waarbij een steeds groter deel van de stad een kosmopolitisch karakter krijgt. Ook in andere steden is het patroon zichtbaar. Zo doen in Utrecht woonwijken als Wittevrouwen, de Vogelenbuurt en Lombok goed mee met de historische binnenstad. In Vinex-wijk Leidsche Rijn zijn de aangeboden woningen daarentegen op een hand te tellen, net als in groeikernen zoals Nieuwegein en Houten. Voor de gegevens is gebruikt gemaakt van de Airbnb-website (augustus 2014).

Valse concurrentie

Met het succes is er ook kritiek. Airbnb zou valse concurrentie zijn voor echte hotels en de vastgoedprijzen in toch al populaire buurten nog verder opdrijven. Overheden staan voor de opdracht de trend in de bestaande regelgeving te passen.

In Amsterdam is vakantieverhuur voor maximaal twee maanden per jaar toegestaan en voor sociale huurwoningen helemaal verboden. Handhaving van die regels is echter lastig en kostbaar. Volgens een schatting van de gemeente zou de stad bij een verscherpte controle ruim drieduizend woningen kunnen vrijmaken voor normale bewoning.

Het in San Francisco opgerichte Airbnb liet onderzoek doen waaruit blijkt dat de website juist een zegen is voor steden. Niet alleen zouden Airbnb-gasten langer blijven en spenderen ze meer dan traditionele hotelgasten, de winst slaat ook neer op niet-traditionele plekken. Inwoners en buurten die eerder niet profiteerden van toerisme, doen dat nu wel. Zo zou meer dan de helft van alle uitgaven van Airbnb-gasten in San Francisco en Sydney worden gedaan in de direct omliggende wijk, die meestal buiten het traditionele hotelgebied ligt. Het zijn natuurlijk resultaten uit een niet-onafhankelijke bron. Maar de kaart van OScity steunt de claim dat Airbnb de geografie van het verblijfstoerisme verruimt. Het geluid van rolkoffers klinkt dankzij het zelf-hotelieren op plaatsen waar het eerder niet klonk.

 

WWW.VRIJE-RUIMTE.BLOGSPOT.NL