Eindexamen: keurslijf of stimulans

1 februari 2011
Dit artikel is verschenen in: geografie februari 2011
onderwijs
Opinie
FOTO: XAVI/FLICKR

Rob Adriaens schreef in het november/decembernummer van Geografie over de positieve ervaringen met het nieuwe havo-eindexamen aardrijkskunde. Volgens velen stak dat examen goed in elkaar. Toch is hier en daar discussie gevoerd over het antwoordmodel én over de bedoeling ervan.

Van Stratum & Bakker - Eindexamen keurslijf of stimulans.pdf
Download dit document (148.58 KB)