Het nieuwe bouwen

1 juni 2014
Auteurs:
Frank van Dam
Senior wetenschappelijk onderzoeker Landelijk gebied bij PBL
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2014
Blog: Stad in zicht
Nederland
Opinie
nieuwbouw
FOTO: FRANK VAN DAM

Parallel aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag loopt de Mient. Aan de zuidwestzijde daarvan staan woningen: vooral jaren '30, gestapeld. Maar ook een strookje nieuwbouw, eengezinswoningen. Langs een deel van de zuidwestelijke Mient, tussen het Moerbeiplein en de Perenstraat, liggen echter een voormalig bibliotheekgebouw (nu een dojo- annex shiatsu-centrum annex kinderdagverblijf), een paar tennisbanen behorend bij de korfbalvelden van Achilles, en een oud, vervallen gebouw van scholengemeenschap Maris College, dat nu gedeeltelijk en tijdelijk in gebruik is als kinderdagverblijf. Aan de overkant: Oud Eik en Duinen, een van de oudste en mooiste begraafplaatsen van Nederland, omzoomd door hoge bomen. Vele beroemde en historische Nederlanders liggen hier begraven.

Het oude schoolgebouw zal worden gesloopt. Het flinke terrein dat zal resteren staat momenteel te koop als bouwgrond. Op het binnenterrein wordt een sociaal-ecologische woongroep gerealiseerd, wat dat ook mag zijn, een bewonersinitiatief onder de naam De Groene Mient. De overige kavels worden in grote vrijheid aangeboden ten aanzien van zowel bezit als gebruik. Met wonen als hoofdfunctie, maar met ruimte voor bedrijven aan huis. Wel worden enkele bouwkundige en stedenbouwkundige eisen gesteld. Het moet in de omgeving passen.

Het project is kleinschalig genoeg om succesvol te zijn - maar op die plek?

Dit is het nieuwe stedelijke bouwen in optima forma. Ruimte voor eigen initiatief, ruimte voor particulier opdrachtgeverschap, al dan niet in collectief verband. Geen blauwdrukken vooraf, maar ruimte voor verrassing. Ik hou daar wel van. Heeft het kans van slagen? Ik hoop het, maar ben er nog niet zo zeker van. Het project is kleinschalig genoeg om succesvol te zijn. Een kleine groep geïnteresseerden volstaat. De woningmarkt in Den Haag lijkt bovendien weer wat aan te trekken. En dan kan nieuwbouw aantrekkelijk zijn.

Maar de locatie. Tja, die is niet verkeerd, maar ook niet optimaal. Het terrein ligt wat ver van de binnenstad, heel ver van de snelweg en het is bijna tien minuten lopen tot de Randstadrail. Het ligt langs een vrij drukke straat en heeft een weinig inspirerend, zij het rustgevend uitzicht.

Kortom, ik zeg niet meteen nee, maar het zal mij benieuwen.

 

HTTP://STADINZICHT.BLOGSPOT.COM