geografie juni 2014

Nicaraguakanaal: uitverkoop of meesterzet? Zonne-energie vergt duurzaam beleid | Stop met broddelplanologie | Bielefeld, stad van Dr. Oetker | Creatieve cartografie | Geografie & eindexamens | Strips over Somaliërs in Europa | Film in de klas

Kennis

Nicaraguakanaal: rode meesterzet of witte olifant?

In de 19e eeuw was Nicaragua een van de beoogde locaties voor een verbinding tussen de Atlantische en Stille Oceaan. Met de aanleg van het Panamakanaal verdwenen de plannen in de koelkast. Maar nu lijken ze met steun vanuit China toch uitgevoerd te worden. De ecologische, sociale, geopolitieke en economische implicaties zijn gigantisch – als het echt zover komt.
 

geopolitiek
Nicaragua
Kennis

Nederland versus Noordijn-Westfalen

Zonne-energie vergt duurzaam beleid

Tussen 2000 en 2010 werd de capaciteit aan zonne-energie in Nederland vervijfvoudigd, terwijl deze in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen verhonderdvoudigde. Op sociaal-cultureel, economisch en geografisch vlak lijken de gebieden sterk op elkaar. Het energiebeleid is echter radicaal anders.

energie
Duitsland
Kennis

Bielefeld

De stad die wel/niet bestaat

Wie uit Bielefeld komt, heeft wat uit te leggen. Ondanks zijn bleke imago heeft de Duitse stad een hoop te bieden: interessante bedrijven, een uniek woonzorgconcept en veel cultuur en natuur.
 

Duitsland
Kennis

Kijken en bekeken worden

De bezoeker als toezichthouder

Er is iets vreemds aan de hand in Nederland. Hoewel we in een van de veiligste landen ter wereld leven, ligt er steeds meer (politieke) nadruk op onveilige aspecten in de samenleving. Meer (camera)toezicht moet uitkomst bieden. Niet alleen via beveiligingscamera’s, maar ook via de mobieltjes van burgers. De democratisering van het kijken maakt het toezicht echter niet vanzelfsprekend transparanter

Als de nacht valt
Nederland
Opinie

Het nieuwe bouwen

Nieuwbouw op oude plekken. Dit is het nieuwe stedelijke bouwen in optima forma. Ruimte voor eigen initiatief, ruimte voor particulier opdrachtgeverschap, al dan niet in collectief verband. Geen blauwdrukken vooraf, maar ruimte voor verrassing. Ik hou daar wel van.

Blog: Stad in zicht
Nederland
Opinie

Stop met broddelplanologie

Ons ruimtelijk beleid, ooit internationaal toonaangevend, is afgegleden naar het niveau van broddelplanologie. Recente ‘rijksvisies’ vertonen een beschamend gebrek aan planconcepten. Onzorgvuldige afweging van belangen, wensen en functies en een rommelig landschap zijn het gevolg. Dat moet en kan beter. Met bovenal meer aandacht voor moderne vormen van coproductie.

Nederland
Kennis

Cartografie ontketend

In Geografie juni 2013 hield Henk van Houtum een pleidooi voor een wederopstanding van de creatieve, bewust subjectieve cartografie, bevrijd van de ketenen van commercie en technologie, door hem gedoopt tot Hermes-cartografie. Barend Köbben en Jan Willem van Eck menen dat die allang bestaat en de laatste jaren tot bloei is gekomen, juist dankzij de technologische ontwikkelingen in de lokalisatie, Open Data en het programmeerbare web.
 

cartografie
Kennis

Geografie in het examen

Net voor de start van de examens werd bekend dat havisten op het eindexamen Nederlands doorgaans met name teksten uit de Volkskrant voorgeschoteld krijgen en vwo’ers vaker uit het NRC Handelsblad. Bij aardrijkskunde geldt hetzelfde, maar telt ook Geografie mee.

onderwijs
Nederland
Opinie

Onder handbereik

Als geograaf beleef je soms iets persoonlijks dat appelleert aan je professionele gevoel voor ruimte en tijd, en de verschillen van plaats tot plaats. Wilma Peters zag in haar jeugd nieuwbouw rijzen in Nijmegen en schreef er uiteindelijk haar aardrijkskundescriptie over.

Geografische ervaring
Nijmegen
Opinie

Aardrijkskundeles van de Spice Girls

Aardrijkskundedocenten zijn er in verschillende soorten en maten, én met verschillende motivaties. In deze rubriek interviewt Ton van Rietbergen steeds een andere docent over de passie voor het vak en het onderwijs. Dit keer zelfs meer dan één: een collectief dat zichzelf de Spice Girls noemt.

Aardrijkskundeles van ...
onderwijs
Kennis

Shot in de roos?

Filmgebruik en geografisch wereldbeeld

Bij aardrijkskunde tonen docenten vaker audiovisueel materiaal dan bij andere vakken. Een dikke 90 procent doet dat wekelijks, de helft dagelijks. Over de leereffecten was tot voor kort weinig bekend. Een onderzoek op het vmbo laat zien hoe de ene film het geografisch beeld van leerlingen beïnvloedt en een andere film meer effect heeft op hun gedrag. De inhoud doet er dus toe.
 

onderwijs
Opinie

Meet the Somalis

Stripverslag van de levens van Somaliërs in Europa

Strips kunnen abstracte discussies over oorlogen, vluchtelingen en asielbeleid letterlijk tot leven brengen voor een breed publiek. Onlangs verscheen er een reeks van veertien stripverhalen over het dagelijkse leven van Somaliërs in zeven Europese steden – mooi materiaal voor in de klas.
 

onderwijs
Nieuws

GeoWeek 2014: onder de grond

In de GeoWeek 2014 waren vierduizend leerlingen op expeditie. Tweehonderd gingen aan de slag met laagjes. Tijdens de expeditie Onder de grond op het Domplein en in het Universiteitsmuseum leerden ze wat de overeenkomst is tussen spekkoek, archeologische vondsten, jaarringen van bomen, en boorkernen uit het Kromme Rijngebied. Leerzaam en leuk.

GeoWeek
onderwijs
Nederland