Nu online: bronnen voor essentiële basisvaardigheden in aardrijkskunde

28 maart 2024
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
basisvaardigheden
Nieuws

Het KNAG heeft met steun van het ministerie van OCW een waardevolle online verzameling bronnen gelanceerd voor docenten, gericht op de integratie van basisvaardigheden in het aardrijkskundeonderwijs. Deze verzameling, samengesteld door Lonneke Metselaar, bevat meer dan zestig links naar werkvormen, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden.

 

De focus ligt op de integratie van vier essentiële basisvaardigheden in het aardrijkskundeonderwijs: Taal-Nederlands, Rekenen-Wiskunde, Digitale Geletterdheid en Burgerschap. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor participatie in de samenleving en worden in deze verzameling op een praktische en toegankelijke manier behandeld.

Taalvaardigheid, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap vormen de bouwstenen voor een goed begrip van aardrijkskundige concepten en dragen bij aan het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden.

Deze online bron biedt inspiratie en handvatten voor leerkrachten en onderwijsprofessionals die willen werken aan de basisvaardigheden binnen het aardrijkskundeonderwijs, zowel voor het Primair Onderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs. Voor meer informatie en toegang tot de bronnen kun je hier terecht