Overhandiging petitie Tweede Kamer

13 december 2016
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nederland
Nieuws
petitie aangeboden
FOTO: JUDITH PEETERS
Petitie wordt aangeboden

Vandaag overhandigden Joop van der Schee, Gerhard Akkerman, Mathijs Booden & Judith Peeters namens het KNAG de petitie aan de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Vaste Kamercommissie, mevrouw Wolbert, nam de petitie in ontvangst. Bij de overhandiging waren vier kamerleden aanwezig, van CDA, PvdA en VVD. Morgenmiddag vergadert de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport ‘Internationaliseren met ambitie’.

 

In het advies ‘Internationaliseren met ambitie’ van de Onderwijsraad wordt het vak aardrijkskunde onterecht niet genoemd als sleutelvak om de internationale component in het onderwijs te versterken. En dat terwijl aardrijkskunde hét vak is dat gaat over andere landen en culturen. Ook de minister en staatssecretaris gaven in hun brief (25-11-2015) aan de Onderwijsraad aan dat geografische thema’s belangrijk zijn. Deze thema’s (onder andere migratie, energie, voedsel en klimaat) zijn in geen ander vak op alle niveaus (vmbo, havo, vwo) reeds zo duidelijk opgenomen in het curriculum als bij aardrijkskunde.

Het KNAG verzoekt dat het verder inbedden van internationalisering in het onderwijs moet verlopen door de vakken te versterken die hier het meeste aan doen: wereldoriëntatie in het primair onderwijs en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door wereldoriëntatie verplicht te stellen bij de eindtoets van het primair onderwijs en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs te versterken in de bovenbouw te verplichten in meerdere profielen.  Om onze argumenten kracht bij te zetten is het KNAG een petitie gestart, die in korte tijd ruim 1100 keer is ondertekend.

Lees meer over de petitie en de reactie van het KNAG. 

PETITIE aangeboden
FOTO: JUDITH PEETERS
Mathijs Booden, Joop van der Schee en Gerhard Akkerman