Ruimte voor de Rivier

1 juni 2010
fysische geografie
Nieuws

In 1993 en 1995 steeg het waterpeil in de grote rivieren tot verontrustende hoogte. In 1995 was zelfs sprake van een bijna-ramp: een kwart miljoen mensen en één miljoen dieren moesten worden geëvacueerd. Vanwege de klimaatverandering blijft de hoogwaterproblematiek urgent. De overheid werkt aan een duurzame oplossing met Ruimte voor de Rivier.

Van Dijk - Ruimte voor de Rivier.pdf
Download dit document (495.87 KB)