Skyline Drive, Virginia

1 april 2024
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2024
Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Kennis
BEELD: NPS ARCHIVES
Leden van het Civilian Conservation Corps verplaatsen een boom in het Shenandoah National Park: werkverschaffing en wilderness by design in één.

Deze serie zoomt in op locaties die het verleden van de Verenigde Staten levend en levendig houden. 

Over een afstand van zo’n 800 kilometer vormen de Appalachen in Noord-Amerika een forse barrière tussen kuststrook en binnenland. Dit middelgebergte bestaat uit de Atlantische voetheuvels (Piedmont), de Blue Ridge Mountains, de vruchtbare Shenandoah Valley en de Oostelijke Plateaus (kaartje). 

Al vroeg in de 17e eeuw trokken Britse kolonisten vanuit de kuststreek naar Piedmont en de Blue Ridge Mountains. Heel wat gebieden bleken niet geschikt voor akkerbouw, bijvoorbeeld vanwege de arme bodem. De Appallachian Frontier stond algauw bekend als een regio met verspreide, zelfvoorzienende boerenbedrijfjes, die een karig bestaan opleverden. Later kwam hier commerciële bosbouw tot ontwikkeling, die voorzag in hout voor de woning- en scheepsbouw in de kustregio. De grootschalige houtkap leverde goudgeld op, maar veroorzaakte enorme kaalslag en landdegradatie. Toen er niets meer te halen was, vertrokken de ondernemers mét hun kapitaal naar elders, terwijl de keuterboeren berooid achterbleven. De regio en vooral de Blue Ridge Mountains waren een serieus probleemgebied geworden. Het plan om er een park met een toeristische route aan te leggen, werd dan ook enthousiast ontvangen.

©2024 GEOGRAFIE & B.J. KÖBBEN
De Skyline Drive en Blue Ridge Parkway

Project in crisisjaren

Begin 20e eeuw telden de Verenigde Staten al een aantal succesvolle nationale parken in het verre Westen, zoals Yellowstone en Yosemite. Ook aan de oostzijde groeide belangstelling voor de ontwikkeling van grote, publiek toegankelijke natuurgebieden. Zo circuleerde in de jaren 1930 een plan voor een park met een toeristische route over de kammen van de Blue Ridge Mountains voor de autobezitters uit grote steden als Washington, Baltimore en Philadelphia. Het plan kreeg veel bijval en al vóór de crisisjaren 30 werd begonnen met de aanleg van het Shenandoah National Park. Het betrof een particulier initiatief, maar tijdens de crisis (en president Roosevelts New Deal) veranderde dat. De National Park Service nam de regie en financiering over en met de inzet van Roosevelts Civilian Conservation Corps (CCC) werd het ook een werkgelegenheidsproject in de crisisbestrijdingBovendien werd het plan uitgebreid tot het Great Smokey Mountains Park in Noord-Carolina.

Uitvoering in fasen 

Het eerste deel van het park- en autowegproject, tussen Front Royal en Waynesboro in Virginia, over 170 kilometer, kwam goeddeels gereed in 1936. Spoedig werd de route over de kammen van de Blue Ridge Mountains aangeduid als Skyline DriveDe realisatie van het tweede deel, de 755 kilometer lange Blue Ridge Parkway van South-Virginia tot diep in North Carolina, was technisch veel ingewikkelder en de kosten liepen enorm op. Dit deel werd dan ook pas voltooid in 1987.

De aanleg van de weg met parkeerplaatsen en uitzichtpunten was in handen van particuliere wegenbouwers uit de regio, die elk een deel van het tracé voor hun rekening namen. Daarbij werden tot WOII zo’n achtduizend mannen van het Civilian Conservation Corps ingezet voor het kappen van bomen en de aanplant van nieuwe vegetatie, erosiebestrijding en de voorbereidingen voor de aanleg van de talrijke parkeerplaatsen, uitzichtpunten en muren langs de afgronden.

De overdracht van de uitvoering en het beheer aan de National Park Service had uiteindelijk grote gevolgen voor de boeren. Wonen in de NPS-parken was (en is) namelijk niet toegestaan, behalve voor parkwachters en beheerders. Het gebied waar het Shenandoah National Park zou komen, werd ontruimd. De bewoners moesten hun biezen pakken en hun boerenbedrijven werden ontmanteld. Dat ging nogal eens gepaard met dreigementen, brute dwang of bijvoorbeeld te weinig of geen uitbetaling van toegezegde steungelden. 

Toeristisch succes

De Skyline Drive werd wel een groot succes en de bezoekersaantallen liepen alsmaar op. Zo waren er in 2022 meer dan 14 miljoen bezoekers. Al decennia zitten de hotels, motels, pensions en campings vol, souvenirwinkels draaien als een tierelier en de vele wandelroutes vanaf de lookouts, ook voor hikers en klimmers, worden druk belopen.

De tocht over de Skyline Drive is – zeker bij helder weer – een indrukwekkend en afwisselend avontuur. De route voert door beekdalen, over heuvels en langs afgronden. Zelfs de vegetatie is erop aangepast en soms zelfs vervangen, een typisch staaltje wilderness by design. De meeste bezoekers merken er niets van. 

 

BRONNEN

 • Badger, R. (1999). Geology of Skyline Drive. A Self-guided Tour for Mororists. Helena (MT): Falcon Publishing. 
 • Charles River Editors (2016). The Civilian Conservation Corps. The History of The New Deal’s.
 • Famous Jobs Programme during the Great Depression. Scott’s Valley (CA): Create Space Independent Publishing Platform.
 • Dalbey, M. (2002). The Skyline Drive. In M.Dalbey, Regional Visionaries and Metropolitan Boosters (pp. 95-137). New York: Springer Books. 
 • De Pater, B., & Verkoren, O. (Red.) (2007). Noord-Amerika. Een geografie van de Verenigde 
 • Staten en Canada. Assen: Van Gorcum. 
 • Dunaway, W.A. (1996). The First American Frontier. Transition to Capitalism in Southern Appalachia. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 • Davis, D.E. (2020). Where There Are Mountains: An Environmental History of the Southern Appallachians. Athens: University of Georgia Press. 
 • Eisenfeld, S. (2015). Shenandoah: A Story of Conservation and Betrayal. Lincoln (NE) University of Nebraska.
 • Hall, J.K. (2007). Building the Blue Ridge Parkway. Mt. Pleasant (SC): Acadia Publishing Press.
 • Lambert, D. (1989). The Undying Past of Shenandoah National Park. Boulder (CO): Robert Rhinehart Publishers.
 • Merrill, P.H. (1981). Rooseveldt’s Forest Army: A History of the Civilian Conservation Corps. Montpelier (VT): Merrill Publ. 
 • Page, J.C. (1985). The Civilian Conservation Corps and the National Park Service, 1933-1942. An Administrative History. Washington DC: National Park Service. 
 • Powell, K.M. (2013). “Answer at Once”. Letters of Mountain Families in Shenandoh National Park, 1934-1936. Charlottesville: University of Virgina Press. 
 • Spencer, E.W. (2017). Guide to the Geology and Natural History of the Blue Ridge Mountains. Charlottesville: University of Virginia Press.
 • United States Geological Service (2017). Geologic Provinces of the United States: Appalachian Highland Province. 
 • nps.gov/appa/planyourvisit/maps.htm
FOTO: JIM BAUER / FLICKR
Panorama bij de Two Mile Run Overlook op de Skyline Drive.