Steden uit de schaduw

21 november 2019
Auteurs:
Marco Bontje
stadsgeograaf, Universiteit van Amsterdam
Steden uit de schaduw
Nieuws
FOTO: JON FLOBRANT/UNSPLASH

We horen en lezen vaak over dezelfde steden. Plekken die regelmatig in de media verschijnen vanwege nieuws of steden die door wetenschappers flink worden onderzocht wegens opvallende veranderingen of interessante geschiedenis. In deze serie gaat u verhalen lezen uit steden die juist niet vaak in de media verschijnen: ook daarover zijn genoeg boeiende verhalen te vertellen!

 

Sociaal geografen en planologen die zich op stedelijke ontwikkeling richten hebben het vaak over dezelfde steden. Dat is logisch, want theorieën over stedelijke ontwikkeling zijn vaak ontwikkeld in en/of gebaseerd op een select groepje steden. De usual suspects zijn grote steden aan de top van de internationale stedenhiërarchie. Er zit ook een sterke Angelsaksische bias in: New York, Londen, Los Angeles, Chicago, San Francisco / Silicon Valley… Als er al ruimte is voor een wat bredere en diverse stedenselectie, liggen die steden nog steeds voornamelijk in delen van de wereld die economisch en/of politiek dominant zijn: de west- en oostkust van de Verenigde Staten, Noordwest-Europa, Japan, Oost-China, Singapore, de Golfstaten. Ook gaat het dan meestal om grote steden met miljoenen inwoners.Die steden krijgen internationaal ook de meeste media-aandacht en worden het vaakst als (positieve of negatieve) inspiratie voor beleid en projecten gebruikt.

Op nationaal niveau komen ook andere steden in beeld, om te beginnen hoofdsteden en vervolgens misschien nog een paar andere grote steden. In Nederland: de vier grote steden en van die vier toch vooral Amsterdam, met de laatste jaren ook wat meer aandacht voor nummer vijf Eindhoven.

Uit de schaduw

Door al deze aandacht blijven andere steden juist vaak buiten beeld. De snelgroeiende en snel veranderende steden in het zuiden van de wereld bijvoorbeeld. Of middelgrote en kleine steden: daar zijn er veel meer van dan grote steden, maar we hebben het er bijna nooit over. Of steden in landen waar we bijna nooit iets van horen, totdat er een keer een ramp gebeurt of een oorlog uitbreekt. Of steden die ooit toonaangevend en snelgroeiend waren, maar intussen vergane glorie en krimpend zijn.

Ook die steden en stadjes, van groot tot klein, verdienen onze aandacht. Ook daar gebeurt genoeg dat onderzoekers, beleidsmakers, studenten en docenten zou kunnen of zelfs moeten interesseren. Daarom starten we op geografie.nl nu de serie ‘Steden uit de schaduw’, om steden waar je anders weinig of niets over hoort een momentje in de schijnwerpers te gunnen.

De eerste bijdragen aan deze serie komen uit Europese onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben of was: projecten over krimpende steden en over kleinere (ex-)industriesteden. Om te beginnen het stadje dat voorlopig waarschijnlijk het kleinste voorbeeld in deze serie zal blijven: Fieni in Roemenië. Als het geen case study in ons project ‘Bright Future for Black Towns’ was geweest, had ik van het bestaan niet geweten!

 

Kent u ook zo’n stad die meer aandacht verdient? Laat het weten per mail: redactie@geografie.nl.
Uw suggesties voor en bijdragen aan deze serie zijn welkom!