Marco Bontje

Marco Bontje
stadsgeograaf, Universiteit van Amsterdam

Marco Bontje

Recente publicaties

Street art: van wie, voor wie?

Marco Bontje

In oktober boden gemeenteraadsleden van D66, GroenLinks en NIDA het stadbestuur van Rotterdam de initiatiefnota ‘Ruimte voor street art’ aan. De gedachte achter deze nota lijkt op het eerste gezicht sympathiek: de gemeente zou niet uit alle macht moeten proberen de openbare ruimte schoon te houden, maar ruimte en gelegenheid moeten bieden aan stadsbewoners (en dan vooral jongeren en kunstenaars) om de stad mooier te maken. Maar er zitten vreemde tegenstrijdigheden in de nota en de argumenten waarmee deze verdedigd wordt.

openbare ruimte
Rotterdam

Regionale polarisatie van kenniskapitaal in Nederland?

Marco Bontje

Studiejaar 2016-2017 is afgelopen en studiejaar 2017-2018 begint. Zo’n wisseling van studiejaren gaat altijd samen met selectieve migratiestromen naar en van universiteitssteden. Een nieuwe lichting 18- en 19-jarigen stroomt de universiteitssteden in, een instroom die blijkbaar bijna elk jaar weer voor verrassingen zorgt.  Worden de studentenaantallen stelselmatig onderschat of is de verdeling over studies en/of steden zo moeilijk vooraf in te schatten?

polarisatie
Nederland

Niet bang zijn voor tweetaligheid!

Marco Bontje

Marco Bontje discussieert mee over de verengelsing van het onderwijs: Als het over Nederlands of Engels op universiteiten gaat, lijk je tegenwoordig alleen maar voor of tegen te kunnen zijn. De ‘pro-Nederlands’ en ‘pro-Engels’ kampen graven zich steeds dieper in hun schuttersputjes in, een goede discussie hierover wordt zo steeds moeilijker.

onderwijs
Nederland
Meer publicaties