Verhuizing arme boeren kan bestaanszekerheid verbeteren

1 december 2011
Auteurs:
Olaf Verheijen
OV Consult, Amsterdam
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2011
migratie
Ethiopië
Kennis
FOTO: NINARA/FLICKR

Ethiopië

Tussen 1974 en 1991 dwong de Ethiopische overheid boerenfamilies van de overbevolkte hoogvlaktes te verhuizen naar lager gelegen, dunbevolkte gebieden. Gedurende de enorme droogte moesten in 1984/85 ruim 82.000 mensen vertrekken naar het westelijke Pawe. Na een moeilijk begin hebben de meesten hier een nieuw bestaan opgebouwd.

Verheijen - Verhuizing arme boeren kan bestaandszekerheid verbeteren.pdf
Download dit document (1.11 MB)