geografie januari 2020

Winterreisen | Het Reuzengebergte vroeger en nu | Het Lötschental | Mijn geografisch spoor: Ton Dietz | Fotografie als veldwerkmethode | Schilder op Nova Zembla | Maatschappelijke impact van geografen | Klimaateducatie in het verborgen curriculum

Opinie

Reuzengebergte

‘1989’ bracht nieuw elan maar ook concurrentie  

Honderd jaar geleden was het Reuzengebergte een toeristische topbestemming. Het communisme zette daar een streep doorheen. Tegenwoordig is de concurrentie met andere vakantiegebieden hevig. Een reis door verleden en heden op de grens van twee landen. 

toerisme
Tsjechië
Polen
Opinie

Het Lötschental - De verborgen vallei

In de Zwitserse Alpen ligt ten noorden van de Rhone het Lotschental. Het heeft de status van Unesco Werelderfgoed en staat bekend om zijn natuurschoon en eeuwenoude tradities. Toch wordt het Lotschental niet overlopen door toeristen. 

toerisme
Zwitserland
Opinie

Mijn geografisch spoor - Ton Dietz

Na wijlen Jan Buursink en Frans Boekema maakt Ton Dietz ons nu deelgenoot van zijn levensloop aan de hand van woon- en werkplaatsen.  

Opinie

El Morro: de geschiedenisrots

Nadat de Spanjaarden ruwweg tussen 1540 en 1580 ook het zuidwesten van de latere Verenigde Staten hadden doorkruist, maakte dit uitgestrekte gebied deel uit van het grote Spaans-koloniale rijk in de Amerika’s. De Spanjaarden hadden daarbij grote belangstelling voor ‘Nuevo Mexico’ en Arizona vanwege de verhalen over de aanwezigheid van rijke zilveraders. Het gebied rondom het noordelijk gelegen Santa Fe (New Mexico) werd een belangrijke leverancier voor de Spaanse zilvervloten.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Kennis

Fotografie als veldwerkmethode

De wereld bekijken door de lens van je smartphone of camera leert je veel over bekende en onbekende omgevingen. Een tweeluik over fotografie als veldwerkmethode in onze mastercursus Urban & Cultural Geography en de ervaring van een student. 

onderwijs
Opinie

Berlijn: een zetje richting de afvalbak

Is het je ooit opgevallen dat Berlijn vol staat met duizenden fel oranje afvalbakken? ‘So orange ist nur Berlin’ luidt de slogan van de Berliner Stadreinigung. Wat is het verhaal erachter? 

Berlijn
Opinie

Kramp over krimp

Als je je hele leven ergens woont, wil je daar vaak ook oud worden. Maar wat als je huis in een krimpgebied staat en de voorzieningen dreigen te verdwijnen? Zelfs 55-plussers blijken geneigd ‘uit voorzorg’ alvast te vertrekken. En zo wordt de krimp nog versterkt.

krimpregio's
Nederland
Kennis

Louis Apol - Kunstenaar mee op poolexpeditie

In 1880 vertrok een Nederlandse poolschoener richting het hoge noorden met als doel Nova Zembla. Veertien bemanningsleden op een houten zeilschip. Een van hen was kunstschilder Louis Apol. De ruim tweehonderd tekeningen die hij maakte, bleken van grote waarde voor zowel de Nederlandsche geschiedenis als wetenschap en cultuur. 

geschiedenis
Opinie

De maatschappelijke impact van geografen moet versterkt worden

Martin Stijnenbosch en Rob van Engelenburg, wetenschapper en bestuurder, breken een lans voor een grotere betrokkenheid van de universitaire geografie bij de Nederlandse samenleving en integrale beleidsterreinen waar praktijkgeografen werken zoals ruimtelijke ordening, milieubeheer, omgevingsen regionaal beleid.

Opinie

Klimaateducatie in het verborgen curriculum

Goede klimaateducatie prikt het idee door dat we willoze slachtoffers zijn van een destructief systeem. Observerende aandacht is essentieel om niet meegesleurd te worden in de angst voor klimaatverandering. Om sterk te worden door er tegenin te zwemmen. 

onderwijs
klimaat
Opinie

Buurtje Bouwen in de klas

Game maakt van nieuwe Omgevingswet speels lesmateriaal 

De nieuwe Omgevingswet vraagt om participerende burgers. Hoe maak je dit taaie onderwerp leuk voor leerlingen? Door de game Buurtje Bouwen in te zetten. Leerlingen uit klas 2 van het Coornhert Gymnasium Gouda gingen ermee aan de slag. 

onderwijs