geografie juni 2018

Geografie is het tijdschrift over actuele ruimtelijke vraagstukken. Naast het magazine biedt deze website lesmateriaal en borting op diverse boeken, studiedagen en meer.

Kennis

Landschap en identiteit in transitie

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als natuurontwikkeling en de bouw van bijna een miljoen woningen. De gevolgen voor het landschap zijn onontkoombaar. Hoe en waar gaan die fundamentele transities plaatsvinden en kunnen we – slim als we zijn – de uiteenlopende ruimteclaims en beleidsdoelstellingen ook combineren?

landschap
Nederland
Kennis

Nederland als Groenblauwe Metropool

Het IBM Global Location Trends Rapport uit 2017 plaatste de Randstad in de mondiale top-3 van aantrekkelijkste stedelijke regio’s voor buitenlandse investeringen, na Londen en Parijs. Ook de inkomende migratie is aanzienlijk. Gekoppeld aan de toenemende verstedelijking dreigt de Randstedelijke zone dicht te slibben. Pieter van der Heijde pleit voor de ontwikkeling van een Groenblauwe Metropool.

Nederland
Opinie

Groeten uit de wereld

Bij het bezoeken van een populaire bestemming is het moeilijk te ontsnappen aan rituelen die eraan herinneren dat je een toerist bent. In de rij voor een bezienswaardigheid. Om andere toeristen heen fotograferen, of zelf in de weg staan als een medebezoeker bezig is dat ene plaatje te schieten.

kaartlezen
Kennis

Oerend smart: De Achterhoek als slimme maakregio

De meeste Nederlanders associëren de Achterhoek met landbouw, toerisme, Normaal en de Zwarte Cross. Weinig mensen weten dat de streek veel innovatieve maakbedrijven telt. Die ‘verborgen kampioenen’ vormen de stille kracht van de Achterhoekse economie.

economie
Achterhoek
Kennis

Modekwartier Klarendal: Wijkontwikkeling door vermarkting creatieve activiteiten

Het Arnhemse Klarendal was door drugsoverlast en criminaliteit jarenlang een probleemwijk. Een intensief verbeteringsprogramma heeft de wijk de laatste twee decennia uit het slop gehaald. Daartoe moesten kunstenaars worden gekneed tot succesvolle, commerciële bedrijven. Is dat gelukt?

Nederland
Klarendal
Kennis

De sociale kant van lokaal ondernemerschap

De bedrijvigheid in woonwijken neemt toe, met bedrijven aan huis als belangrijke aanjager. Wat betekent dit voor de wijk? Er is nu veel aandacht voor sociaal ondernemerschap en bottom-up-activiteiten om de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren. Kunnen lokale bedrijven hierin een rol spelen? 

Nederland
Kennis

Wen er maar aan! Migratie en ontwikkeling: een ongemakkelijke boodschap

Afrika is een mobiel continent: mensen zijn on the move. Daarnaast groeit Afrika sinds het begin van dit millennium economisch en sociaal snel. Welk verband is er met de internationale migratie? We nemen een duik in de migratiedynamiek toen het nog niet zo goed ging, vóór 2000, en in de booming jaren 2000-2015.

migratie
Afrika
Opinie

Politieke geografie van straatnamen I: De Stalingradlaan

In 1948 werd de Brussels Zuidlaan omgedoopt tot de Stalingradlaan. Brussel stond hierin niet alleen. Vele Europese steden eerden de leiders van de geallieerde troepen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. In de Amsterdamse Rivierenbuurt werden in 1946 de drie oost-westhoofdassen vernoemd naar Churchill, Roosevelt en Stalin. Na de Sovjetinval in Hongarije (1956) bleek Stalin toch niet zo’n lieverdje en ging de laan voort als Vrijheidslaan.

Blog: Brussels Lof
Kennis

100 jaar Zuiderzeewerken: Spiegel van een veranderend Nederland

Op 14 juni is het 100 jaar geleden dat de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee werd afgekondigd. De plannen en aanpassingen van het Zuiderzeeproject weerspiegelen de tijdgeest en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en ruimtelijke ordening. Krijgen de Zuiderzeewerken anno 2018 wel de waardering die ze verdienen?
 

Nederland
Opinie

Sant'Antioco

Bovenaan mijn lijst ooit nog te bezoeken landen staat Ierland. Daar ben ik gek genoeg nog nooit geweest. Wat houdt me tegen? Geen idee. Nou ja, een partner die liever de zon opzoekt. En zo reisden we vorige maand af naar Sardinië.

Blog: Fietslandschappen
Sardinië
Opinie

Progressie in aardrijkskunde

In het kader van Curriculum.nu zijn ontwikkelteams bezig de doelen van het onderwijs meer van deze tijd te maken. Het betreft veelal vakoverstijgende leergebieden, maar kennis van vakgebieden is daarbij onontbeerlijk. Opnieuw worden geografen uitgedaagd te zeggen wat leerlingen op basis- en middelbare scholen moeten leren.

onderwijs
Nederland