geografie mei 2017

Kust en veiligheid | Zandmotor | Rust aan de kust | Bedreigde Franse kustgebieden | Lestips | En verder: Aanvaring
stuw bij Grave | Taxichauffeurs in NY | Scheldekwartier Vlissingen | Centraal examen

Kennis

Bepaalt de Zandmotor het toekomstbeeld van onze kust?

Vijf jaar na de aanleg van de Zandmotor voor de veiligheid en het onderhoud van de kust, lijken de resultaten positief. Wordt zandig kustbeleid de norm? We vragen het aan Jan Mulder, die nauw betrokken was bij de voorbereidingen en uitvoering van het pilotproject.

kust
veiligheid
Nederland
Opinie

Rust aan de kust

De Nederlandse kust dreigt haar open en landschappelijke karakter te verliezen door de bouw van steeds meer vakantieparken. Betrokken gemeenten en provincies hebben samen met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en waterschappen afgelopen februari in een Kustpact toegezegd dat er buiten gebouwd gebied en bestaande projecten geen nieuwe recreatieve bebouwing mag komen. Maar projecten in de pijplijn gaan gewoon door.

kust
Nederland
Opinie

De kust en overstromingsgevaar: zes tips voor lesmateriaal

Aansluitend op het tweeluik over het beheer van de Nederlandse kust in deze Geografie hebben we een inventarisatie gemaakt van leuk lesmateriaal over de kust en overstromingsgevaar.

onderwijs
waterveiligheid
Nederland
Kennis

Een tour langs bedreigde Franse kustgebieden

Ondanks tv-series als Als de dijken breken voelt de gemiddelde Nederlander zich nog steeds veilig achter de dijken. Frankrijk heeft wel een sterke, alomtegenwoordige staat, maar geen landelijk gecoördineerde aanpak van overstromingsrisico’s in kustgebieden. Er is reden tot zorg. Niet straks, niet later, maar nu. Een Tour de France langs kwetsbare kustgebieden.

kust
veiligheid
Frankrijk
Kennis

Taxichauffeurs op weg naar hun Amerikaanse droom

Engels was tot voor kort een grote drempel voor beginnende taxichauffeurs in New York. Maar de taaltest voor taxichauffeurs is sinds augustus 2016 niet langer verplicht. Dat neemt een belemmering weg voor migranten om de arbeidsmarkt te betreden. Critici vinden dat de maatregel integratie juist in de weg staat.

segregatie
Verenigde Staten
Kennis

Aanvaring van de stuw bij Grave

Eind december voer een tanker in dichte mist dwars door de stuw bij Grave, waardoor een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal onbevaarbaar raakten. De schade is enorm – ook in economisch opzicht. Wat gebeurde er precies, wie zijn er gedupeerd en wie is aansprakelijk?

infrastructuur
Nederland
Kennis

Onderzoekers in oorlogstijd

Driekwart eeuw geleden, in 1942, onderzochten twee jonge sociaal geografen in Vlissingen of deze stad moest uitbreiden. Ondertussen bombardeerde de RAF de strategisch gelegen locatie aan de Schelde en vluchtten duizenden burgers. Maar het rapport moest af.

onderzoek
Vlissingen
Kennis

Moeizame herontwikkeling van het Scheldekwartier

De economie van Vlissingen werd meer dan een eeuw beheerst door één bedrijf: scheepswerf De Schelde. Het aan de binnenstad grenzende bedrijfsterrein ligt er nu verlaten bij. Herontwikkeling is in een stad die strijdt tegen krimp geen sinecure.

herontwikkeling
Vlissingen
Opinie

De Generaal Jacqueslaan

Aangezien de master geografie van de KU Leuven samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt aangeboden, is de VUBcampus in Brusselse gemeente Elsene een plek waar Manuel Aalbers geregeld komt. En al zijn er verschillende wegen die naar de campus leiden, om de Generaal Jacqueslaan kun je bijna niet heen.

Blog: Brussels Lof
Brussel
Kennis

Hostelcity Alexandra: kater van de apartheid

Bij ‘hostels’ denken wij aan goedkope overnachtingsmogelijkheden voor rugzaktoeristen. In Zuid-Afrika zijn hostels beruchte relicten uit de tijd van de apartheid: overbevolkte huisvestingscomplexen voor jonge mannen.

Apartheid
Zuid-Afrika
Opinie

Geografisch denken op het centraal examen

De AK-examens havo en vwo doen de laatste jaren gaandeweg een iets groter beroep op hogere denkvaardigheden. Ook het vmbo-examen zette in 2016 wat meer in op het leggen van verbanden in nieuwe contexten. Het belang van echt geografisch denken, dat de kern van ons vak vormt, komt daarmee nog nadrukkelijker aan bod. Het maakt de opgaven niet per se moeilijker.

onderwijs
Opinie

'Kun je de diepte in, doe het dan'

Interview met Aardrijkskundeleraar van het Jaar 2017: Clarinus Nauta

 

onderwijs
Opinie

Zeventien miljoen stippen

U staat op de kaart. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte een dotmap waarop elke Nederlander met een stip staat weergegeven.

Blog: Kaartlezen
Nederland
Opinie

De kracht van geografische kennis

EuroGeo-conferentie 2017

Meer dan honderd onderwijsgeografen inspireerden elkaar op de EuroGeo-conferentie in Hoofddorp begin maart. Voor wie er niet bij kon zijn, delen we hier enkele ervaringen en de uitslag van de Story Map-competitie.

onderwijs