geografie september 2018

Kaapstad en Day Zero | De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekortwiekt | Speurtocht met satellietbeelden | 
 Zoutelande in Duitsland | De nieuwe Omgevingswet | Toetsen én leren

Kennis

Kaapstad & Day Zero

Maandenlang leefden de vier miljoen inwoners van Kaapstad met het doemscenario van Day Zero, de dag dat er geen water meer uit de kraan komt. Eerst zou die in april aanbreken, daarna in juli, in augustus en nu mogelijk pas in 2019. Kaapstad beleeft de toekomst van veel andere wereldsteden.

water
Zuid-Afrika
Kennis

Het Smart Water Network

Naar een integrale oplossing

Het afgelopen jaar dook een groep studenten van de Universiteit Twente in de waterproblematiek van Kaapstad en omgeving, en ontwikkelde een model voor een integrale aanpak: het Smart Water Network.

water
Zuid-Afrika
Kennis

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekortwiekt

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst in 2019. Het erfgoed staat echter zwaar onder druk door stedelijke uitbreiding. De vraag is wat er nog van de linie over is.

Utrecht
Opinie

Politieke geografie van straatnamen II: het Lumumbaplein

Net als in Nederland kunnen straatnamen in België tot levendige discussies leiden. De helden van een paar eeuwen of decennia geleden kunnen zomaar de risees van vandaag zijn. Scheephelden blijken slavenhandelaars, ontdekkingsreizigers kolonisten. In Brussel gaat de discussie minder over het verwijderen van besmette namen en meer over het eren van nieuwe.

Blog: Brussels Lof
Opinie

Patna, India - Observaties uit een vergeten stad

Patna is een van die vele ‘kleine’ Indiase steden van tussen de 1 en 2 miljoen inwoners, waarover nauwelijks geschreven wordt. Als Robbin Jan van Duijne er enige tijd doorbrengt voor promotieonderzoek, raakt hij gefascineerd door de inwoners, de chaos, het stigma van onderontwikkelde stad en de urgentie van de stedelijke problematiek.

India
Kennis

Sociale tektoniek en vulkanisme in Klarendal

Sociaal mengen in volksbuurten gaat gepaard met fricties – het botsen en vaak schuren van oude en nieuwe bewoners. Soms kunnen ongewone, kunstzinnige acties de boel opschudden, de onverschilligheid ten opzichte van elkaar opheffen en betekenisvol zijn voor het verhaal van de buurt – er is gedeelde geschiedenis geschreven.

Klarendal
Nieuws

Speurtocht met satellietbeelden

Hoe 150 minisatellieten de aarde dagelijks in beeld brengen

National Geographic filmde in de zomer van 2017 met een drone een tot dan toe onbekende bron waaruit water spoot met de kracht van een fontein. Via satellietbeelden was te achterhalen waar het water van dit mysterieuze riviertje ergens in een bos in Alaska vandaan komt. Het illustreert wat mogelijk is met de huidige aardobservatie.

Kennis

Zoutelande - Onderzoek naar muzikale topofilie

Waar zijn de drommen toeristen die het Liverpool van de Beatles, of Elvis’ Graceland aandoen naar op zoek? En hoe kan muziek leiden tot toerisme? Kortom: waarom is muziektoerisme tegenwoordig zo populair? Leonieke Bolderman ploos het uit in haar promotieonderzoek.

muziek
toerisme
Opinie

Telluris waakt over landschappelijk erfgoed

Landschapskundig museum in Dordrecht

In 1985 richtte fysisch geograaf Henk Visscher in Dordrecht een klein museum en documentatiecentrum op om publiek en beleidsmakers te doordringen van het belang van geodiversiteit en het behoud van landschappelijke waarden.

Hoeders van het landschap
Dordrecht
Kennis

Het omgevingsrecht gaat flink op de schop

De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt de bestaande Wet ruimtelijke ordening en tientallen andere wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. De integrale wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en er meer ruimte komt voor initiatieven van burgers en bedrijven. Dat heeft echter heel wat voeten in de aarde. En hoe krijg je de mensen zover dat ze actief deelnemen?

Nederland
Nieuws

Buurtje Bouwen: educatieve game over nieuwe Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet krijgen bewoners en andere belanghebbenden meer ruimte om deel te nemen in projecten die de leefomgeving veranderen én zelf initiatieven te nemen. Een belangrijk succesfactor is het creëren van een gedragsverandering bij burgers. De game Buurtje Bouwen is bedoeld om jongeren bekend te maken met de nieuwe werkwijze.

onderwijs
Nederland
Kennis

Toetsen en leren: een complexe relatie

In toetsen ligt de nadruk vaak op reproductie van kennis. Maar ze kunnen ook het leerproces bevorderen. Dat vereist wel heel wat van de makers. In een casestudy is onderzocht hoe je docenten daarin kunt ondersteunen.

onderwijs
Opinie

De ideale pas

Klimmen is leuk, ook al is het vermoeiend en soms loodzwaar.

Blog: Fietslandschappen