Frans Thissen

Frans Thissen

Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam
Recente publicaties

Voorzieningen op het platteland: de strijd tegen een machtig beeld

Frans Thissen

In november wees geografie.nl op een recent artikel in De Groene Amsterdammer over het verdwijnen van voorzieningen op het Nederlandse platteland. Dit zou het resultaat zijn van een terugtrekkende overheid en leiden tot groeiend onbehagen op het platteland. Een groep geografen en sociologen schreef gisteren een weerwoord in De Groene. Een van hen, Frans Thissen, licht het hier graag toe.

platteland
leefbaarheid

Jan Koetsier (1930-2021): Reizen als werk

Frans Thissen

Op 7 januari 2021 is Jan Koetsier overleden. Hij zou in februari 91 worden. Jan was vanaf 1968 tot en met 1987 als sociaalgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vanuit die functie heeft hij van 1974 tot 1997 een belangrijke rol gespeeld binnen het KNAG. Hij was lid van diverse commissies, lid van de Genootschapsraad (1983-1993), secretaris van het KNAG-hoofdbestuur (1979-1983), recensieredacteur van het Geografisch Tijdschrift, later Geografie (1990-1994), maar vooral een lange tijd (1979-1997) actief binnen de Commissie Studiereizen. Het reizen loopt als een rode draad door zijn leven.

in memoriam

Ruimtelijke kwaliteit in Landschapspark Borsele

Frans Thissen

Achter de Zeeuwse kust

De Zeeuwse kust trekt elk jaar weer drommen toeristen, maar ook landinwaarts is er veel te ontdekken: intieme dorpspleinen, monumentale kerken en pittoreske woningen; een wirwar van dijken die uitzicht bieden op landbouwgronden en dorpssilhouetten. De gemeente Borsele ontwikkelde met vallen en opstaan een ruimtelijk kwaliteitsbeleid en voorzag in een nieuwe naam – Landschapspark Borsele – en een verhaal.

Zeeland
Meer publicaties