Bouwen aan de mooie Nederlandse kust

11 juli 2016
Auteurs:
Florien Willems
webredacteur geografie.nl
Nederland
Nieuws
Scheveningen vuurtoren
FOTO: ELVIN/FLICKR

MooiKUST brengt met dertig korte filmpjes de discussie rondom bouwen aan de kust in beeld. In deze filmpjes komen alle betrokkenen aan het woord: van landschapsarchitecten tot boeren. Dit geeft een genuanceerd beeld van de discussie én laat zien hoe mooi de Nederlandse kust eigenlijk is.

 

De Nederlandse kust is mooi, en de organisatoren van fietsconferentie MooiKUST kunnen het weten: zij fietsten in de maand juni langs de hele Nederlandse kust. Tijdens deze fietstocht bracht filmmaker Gerlanda Wijninga de kust in beeld en interviewde zij bestuurders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, boeren en belangenverenigingen.

Het doel van deze fietsconferentie is om de discussie over bouwen aan de kust te nuanceren met een treffende, inhoudelijke beeldvorming, zo legt Martijn Oosterhuis (coördinator van dit project) uit. Volgens hem werd de beeldvorming rond de kwaliteiten van de kust tot nu toe gevormd door politiek en pers, en dat zorgde voor een erg zwart-witte discussie. ‘Maar een echte mening kun je pas vormen als je zelf ook op de locatie bent geweest. MooiKUST moet mensen uitnodigen om de kust zelf te beleven. Fietsen is daar een goede manier voor’, licht Oosterhuis toe.

Al fietsend werd tijdens deze conferentie de kust bediscussieerd. Er blijkt ontzettend veel verborgen kennis te zijn die zinvol is om mee te nemen in discussies rondom nieuw, scherp kustbeleid. Zo noemt Oosterhuis specifiek de filmpjes uit Hoek van Holland en Ter Heijde (Solleveld), waar die kennis naar voren komt evenals de passie waarmee mensen aan de kust werken. De filmpjes die tijdens de fietstocht zijn gemaakt geven aanleiding tot verdere gesprekken over de kwaliteiten van de kust. ‘Het is een waardevolle reeks van visies geworden.’

Het fietsen heeft ook nog een toegevoegde waarde gehad volgens Oosthuis: ‘Het werkt relativerend als het gaat om het respect dat de natuurgebieden afdwingen. Verder heb ik gemerkt dat de openbaarheid van de kust werkelijk een wezenlijke kwaliteit is.’

Bekijk alle filmpjes op http://www.mooikust.nl/video/

 

MooiKUST is een gezamenlijk initiatief van adviseurs van Dorp Stad en Land, Mooi Noord Holland, Hus en Hiem en Libau.