De Geo Future School: een geo-opleiding voor de toekomst

1 mei 2014
Auteurs:
Joop van der Schee
bijzonder hoogleraar onderwijsgeografie
Rob Adriaens
KNAG & Het Streek Ede
Jeroen Rijlaarsdam
Vossius Gymnasium Amsterdam
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2014
onderwijs
Geo Future School
Kennis
FOTO: WELLINGTON COLLEGE

Heel wat scholen profileren zich in een bepaalde richting, bijvoorbeeld als technasium, business school of cultuurschool. Wat ontbreekt, is een stroom die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst van planeet aarde en in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is – want daar zitten ze te springen om aanwas. Zo werd de Geo Future School geboren.

 

Het technasium is er voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in bèta, de cultuurschool voor alfa’s en de business school voor ondernemers in spe. Maar een stroom die het alfa- en bètadenken doorbreekt en inzoomt op de grote vraagstukken van deze tijd zoals water, energie, voedsel, klimaat, verstedelijking en globalisering, is er niet. Terwijl er grote behoefte is aan deskundigen op dit vlak.

Meerdere brainstormsessies binnen het KNAG leidden uiteindelijk tot een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs, gericht op geo en op de toekomst: de Geo Future School. De stroom gaat uit van de kracht van aardrijkskunde: praktisch, maatschappelijk relevant, toekomstgericht en bruggenbouwer tussen verschillende disciplines, vakgebieden en sectoren.

De eerste reacties van docenten, schoolleiders en bedrijven zijn veelbelovend. ‘Precies wat we nodig hebben op mijn school in Maassluis’, zei een aardrijkskundedocent in opleiding van de Hogeschool Rotterdam na het lezen van het plan voor de Geo Future School. ‘Dan leren mijn leerlingen beter dat je met aardrijkskunde basiskennis krijgt voor de banen in de agro business in het Westland en het werken in de Rotterdamse havens.’ Op de KNAG Onderwijsdag in november reageerden aardrijkskundedocenten al even positief. Ook kreeg het idee bijval van tien rectoren in het voortgezet onderwijs – de niet-geografen inbegrepen. Op basis van alle gesprekken met deze experts is het voorstel telkens aangescherpt. Het plan voor de Geo Future School krijgt steeds meer vorm. Hoog tijd dus om er aandacht aan te besteden in Geografie