Het grote effect van water op de ruimtelijke inrichting van Nederland

31 mei 2018
Auteurs:
Kevin van Huët
Redacteur bij DEGEOGRAAF.com
GeoWeek
Nederland
Opinie
FOTO: PABLO HEIMPLATZ/UNSPLASH

Hoe werkt waterzuivering? En hoe worden dijken onderhouden? De expedities van de GeoWeek bieden leerlingen de kans om het zelf te ontdekken. Ruim tachtig organisaties en bedrijven organiseren deze week expedities door het hele land om kinderen kennis te laten maken met het geografisch werkveld.

 

De watersector is daarin goed vertegenwoordigd. Bram Rosenbrand van de Unie van Waterschappen, hoofdpartner van de GeoWeek, is daar blij mee. ‘Water is een belangrijk onderwerp binnen de geografie, maar niet iedereen weet precies wat bijvoorbeeld waterschappen doen. De GeoWeek is een mooie gelegenheid om leerlingen daarmee kennis te laten maken’, vertelt Bram. ‘Daarnaast is het goed dat er een week bestaat waarin geografie centraal staat. Het is een ontzettend brede discipline die zich uitstrekt van de water- en bodemsector tot geo-informatie. En vaak zijn de sectoren met elkaar verweven. Dat er een week is die aandacht schenkt aan het complete geografische domein vind ik erg mooi.’

shenzhen
FOTO: BART VAN VLIET
Bram Rosenbrand

Verschillende waterschappen bieden deze week een inkijkje in de keuken. Zo laat het waterschap Hunze en Aa’s tijdens één van de expedities zien hoe ze gebruikmaken van geografische gegevens. Noorderzijlvest legt uit hoe er met wateroverlast en –tekort wordt omgegaan. En Vechtstromen geeft les over waterzuivering. ‘De excursies zijn heel leuk om te doen. Ik zou iedere docent aanraden om met de klas deel te nemen. Neem de leerlingen mee het veld in, dat spreekt veel meer tot de verbeelding dan de theorie in het klaslokaal. Buiten blijft informatie veel beter hangen’, vertelt Bram. ‘Tegelijkertijd is de GeoWeek voor bedrijven een mooie kans om kinderen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met hun sector.’

En zeker in het geval van de watersector is dat belangrijk, vindt Bram. ‘Water is voor Nederland heel belangrijk. We zijn natuurlijk een echt waterland. Maar het heeft bijvoorbeeld ook een groot effect op de ruimtelijke inrichting van Nederland’, geeft Bram aan. ‘Neem de dijken als voorbeeld. Ze zijn van groot belang om droge voeten te houden. Maar ze typeren ook het Nederlandse landschap. Ze spelen een rol in de overweging waar er wel en niet zal worden gebouwd’, geeft hij aan. Kun je bijvoorbeeld windmolens op of bij een dijk bouwen?  ‘Dat zou je natuurlijk allemaal kunnen leren in de schoolboeken, maar het is veel leuker om de functie van een dijk in het landschap met eigen ogen te zien.’

Dat water een onderwerp is dat de leerlingen aanspreekt merkt Bram niet alleen tijdens de GeoWeek. ‘De Unie van Waterschappen maakt lesmateriaal en organiseert excursies. En ook met het KNAG werken we al veel samen op het gebied van onderwijs’, vertelt hij. Daarnaast zijn aan bijna ieder waterschap actief betrokken jeugdbestuurders verbonden. ‘We merken dat kinderen water een interessant thema vinden. En dat de GeoWeek eraan bijdraagt dat we nog meer leerlingen kunnen aanspreken vind ik super.’

 

De GeoWeek is een jaarlijks terugkerende week waarin de aandacht voor geografie centraal staat. Dit jaar doen ruim zevenduizend leerlingen mee aan de expedities die door het hele land worden georganiseerd. De Unie van Waterschappen is als hoofdpartner verbonden aan de GeoWeek.