Plancius en zijn kaarten

11 november 2022
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2022
cartografie
Kennis
BEELD: CRISPIJN VAN DE PASSE/RIJKSMUSEUM RP-P-OB-16.089
Petrus Plancius onderwijst studenten in de wetenschap van het navigeren.

Belangwekkende Nederlandse geografen maken kans onderscheiden te worden met de Plancius-medaille van het KNAG. Vreemd genoeg komt Plancius zelf nauwelijks ter sprake in de tijdschriften van het genootschap.

 

In 1913 laat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een gouden medaille vervaardigen om elke twee jaar uit te reiken aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geografie en cartografie. Als afbeeldingen op de medaille wordt in overleg met cartograaf F.C. Wieder gekozen voor ‘de fraaie beeltenis van onzen geleerden aardrijkskundige en cartograaf Plancius en de bekende voorstelling van het vertrek der eerste Nederlandsche vloot naar Java, welke van zoo gewichtige gevolgen voor de verdere vorming van handel en wetenschap in ons land geweest is’.

Het is opmerkelijk dat er in de tijdschriften van het KNAG weinig aandacht voor Plancius zelf geweest is. Alleen ter gelegenheid van Plancius' 400e geboortejaar in 1952 is een artikel aan hem gewijd.

FOTO'S: RENÉ VAN DER KROGT
De Plancius-medaille met het portret van Petrus Plancius en de eerste Nederlandse vloot naar 'Oost-Indië', 1595.
Lees het hele artikel
Nog geen lid? Klik hieronder op de groene knop voor de voordelen.
  • Onbeperkt toegang tot artikelen op geografie.nl
  • Ontvang 9 keer per jaar het tijdschrift Geografie
  • Aantrekkelijke aanbiedingen voor boeken en andere publicaties
  • Korting op deelname aan activiteiten van het KNAG
  • Blijf in contact met vakgenoten
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.