Presentaties lustrumcongres

20 juni 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
150 jaar KNAG
Nieuws

Op 9 juni 2023 was het lustrumcongres Ruimte voor transitie. We kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken alle deelnemers, en sprekers voor het enthousiasme!

In het plenaire ochtendprogramma vertelde Peter Pelzer (universitair docent Planologie en Stedelijke Toekomsten aan de Universiteit Utrecht) over de noodzaak van lange termijn denken in de ruimtelijke planning. Daarna lichtte Rienk Kuiper (Planbureau voor de Leefomgeving) de Ruimtelijke Verkenning 2023 toe, waarbij aandacht was voor de verschillende scenario’s.

In het tweede gedeelte van het ochtendprogramma gingen Frans Klijn (Deltares) en Els Otterman (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) in op het idee dat water en bodem sturend zouden moeten zijn bij het denken over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het programma was verder aangevuld met drie columns. Twee van jonge onderzoekers: Merel Enserink (PhD onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, werkzaam bij de afdeling Landschapsarchitectuur) en Lilian van Karnenbeek (postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de Universiteit Utrecht bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht & Rechtstheorie) en hun kijk op de ruimtelijke toekomst van Nederland. De derde van Adwin Bosschaart (Hogeschool van Amsterdam) over zijn onderzoek hoe jongeren de grote toekomst vraagstukken zoals klimaatverandering ervaren en wat zij ervan weten.

In de middagsessies is er ingezoomd op vier transities: klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. 

 

Bekijk de presentaties.