Lustrumcongres 150 jaar KNAG

Vrijdag 9 juni 2023 was het lustrumcongres Ruimte voor transitie. We kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken alle deelnemers, en sprekers voor het enthousiasme!

In het plenaire ochtendprogramma vertelde Peter Pelzer (universitair docent Planologie en Stedelijke Toekomsten aan de Universiteit Utrecht) over de noodzaak van lange termijn denken in de ruimtelijke planning. Daarna lichtte Rienk Kuiper (Planbureau voor de Leefomgeving) de Ruimtelijke Verkenning 2023 toe, waarbij aandacht was voor de verschillende scenario’s.

In het tweede gedeelte van het ochtendprogramma gingen Frans Klijn (Deltares) en Els Otterman (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) in op het idee dat water en bodem sturend zouden moeten zijn bij het denken over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het programma was verder aangevuld met drie columns. Twee van jonge onderzoekers: Merel Enserink (PhD onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, werkzaam bij de afdeling Landschapsarchitectuur) en Lilian van Karnenbeek (postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de Universiteit Utrecht bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht & Rechtstheorie) en hun kijk op de ruimtelijke toekomst van Nederland. De derde van Adwin Bosschaart (Hogeschool van Amsterdam) over zijn onderzoek hoe jongeren de grote toekomst vraagstukken zoals klimaatverandering ervaren en wat zij ervan weten.

In de middagsessies is er ingezoomd op vier transities: klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. 

Hieronder komen de komende dagen de presentaties.

Bronvermelding Lezing Peter Pelzer.pdf
Download dit document (157.58 KB)
Plenair - Rienk Kuiper PBL.pdf
Download dit document (6.71 MB)
Plenair - Frans Klijn Deltares (Op Waterbasis).pdf
Download dit document (3.39 MB)
Plenair - ElsOtterman-HDSR.pdf
Download dit document (3.56 MB)
Plenair - Adwin Bosschaart - transitie en jongeren.pdf
Download dit document (2.57 MB)
Sessie klimaatadaptatie - Kleinhans.pdf
Download dit document (3.49 MB)
Sessie klimaatadaptatie - Margo van den Brink.pdf
Download dit document (4.84 MB)
Sessie energietransitie.pdf
Download dit document (1.9 MB)
Sessie duurzame verstedelijking_David Evers_PBL.pdf
Download dit document (2.56 MB)
Sessie duurzame verstedelijking_Bart Wientjes_WoonWaarts.pdf
Download dit document (1.85 MB)
Sessie duurzame verstedelijking_Aldert de Vries_GemUtrecht.pdf
Download dit document (2.54 MB)