Geografie.nl

Kennis

Platen zijn geen rigide blokken: de aardbeving in Marokko op 8 september 2023

aardbeving
Marokko
Nieuws

Kunnen we aardbevingen van tevoren zien aankomen?

19 september 2023

In de nasleep van verwoestende aardbevingen in Marokko, en eerder dit jaar in Turkije en Syrië, rijst de vraag: Is het mogelijk om aardbevingen met enige mate van voorspelbaarheid te benaderen? Dit nieuwsitem werpt een blik op dit complexe vraagstuk en verkent de recentste ontwikkelingen op het gebied van voorspellingstechnologieën.

aardbeving
Kennis

Congresseren in Catalonië

11 september 2023

Weet u nog, die discussie tijdens de Coronacrisis? Mooie verwachtingen: zodra het virus verslagen zou zijn zouden we minder reizen, meer thuiswerken, en zeker afscheid nemen van grote wetenschappelijke congressen. Niets is minder waar. Er zijn opnieuw veel files, en ook de congressen zijn teruggekomen. Van 4 tot 7 september verzamelden geografen zich in Barcelona voor een congres van EUGEO, een samenwerkingsverband van de KNAG’s van Europa. Een verslag over interessante voordrachten en internationaal netwerken, tegen de achtergrond van de strijd voor Catalaanse onafhankelijkheid.

EUGEO
Barcelona
Nieuws

Inschrijvingen Geopend voor KNAG Onderwijsdag 2023: Ontdek de 'Wereld in transitie'

18 september 2023

De KNAG Onderwijsdag 2023 op woensdag 22 november in Theater Orpheus, Apeldoorn, biedt een boeiende gelegenheid om de 'Wereld in transitie' te verkennen. Deze dag, in het kader van 150 jaar KNAG, belooft inzicht en inspiratie met lezingen, workshops en excursies over actuele onderwerpen, gepresenteerd door experts. Mis deze kans niet om je in te schrijven en samen met anderen de veranderende wereld te ontdekken.

Nieuws

Verontrustende stijging van lachgasuitstoot wereldwijd

5 september 2023

Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht wijst uit dat de wereldwijde uitstoot van lachgas (N2O) snel toeneemt, voornamelijk door het gebruik van kunstmest en de bouw van stuwdammen. Deze uitstoot is de afgelopen eeuw verdrievoudigd en zal naar verwachting verder stijgen door geplande damconstructies. Lachgas is een krachtig broeikasgas dat bijna tien procent bijdraagt aan klimaatverandering.

klimaatverandering
Nieuws

Onderzoek in Hoorn van Afrika werpt licht op mogelijke oorzaken van toenemende droogte

1 september 2023

Ontdekking in het Chalameer werpt nieuw inzicht op de complexiteit van klimaatverandering in de Hoorn van Afrika. Prehistorisch onderzoek aan het Chalameer onthult een omslagpunt rond 11.700 jaar geleden in het klimaat van de Hoorn van Afrika. Hoewel hogere temperaturen tijdens de laatste ijstijd natter weer veroorzaakten, leidden ze later tot meer droogte. Deze bevindingen verklaren waarom de regio ondanks klimaatmodellen droger wordt.

klimaatverandering
droogte
Afrika
Nieuws

Bouw deze herfst mee aan de Stad van de Toekomst in Museon-Omniversum

7 september 2023

Museon-Omniversum heeft iets bijzonders gepland voor bezoekers van alle leeftijden deze herfst. In oktober kun je deelnemen aan het interactieve project 'de Stad van de Toekomst', waarin de deelnemers een duurzame en inclusieve stad creëren.

onderwijs
Kennis

Snelle uitbreiding EU:

1 september 2023

illusie of geopolitieke realiteit?

De Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 bracht een schokgolf teweeg in de EU. Binnen vier maanden kregen Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lidstaat. Het perspectief van een EU met 35 of meer landen wordt ineens serieus besproken. Zo’n forse uitbreiding kan alleen na een ingrijpende hervorming van de huidige EU. Maar hoe dan?

Oekraïne & Rusland
Europese Unie
Nieuws

Opbrengst anti-ontbossingprogramma REDD+ zeer verontrustend

30 augustus 2023

CO2-compensatie door credits te kopen bij REDD+, wordt door veel bedrijven gebruikt. Ze kopen hiermee als het ware hun eigen uitstoot af. Van de opbrengst worden projecten gedaan met als doel ontbossing tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt nu dat de resultaten van die projecten erg tegenvallen, en zelfs klimaatverandering kunnen verergeren.

klimaatverandering